strona główna szkoły

 

ZDROWE ODŻYWIANIE – SPOTKANIE Z RODZICAMI

W dniu 19 września 2012r. odbyła się krótka pogadanka dla rodziców i nauczycieli , dotycząca zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży , z uwzględnieniem wagi noszenia i przygotowania drugiego śniadania. Pogadanka odbyła się zgodnie z planem, w ramach projektu „ Żyj mądrze – zdrowo i sportowo” oraz realizowanych w szkole programów zdrowotnych. Pogadankę przeprowadziła pracownica Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego we Wrześni, pani Anna Węclewska.

powrót