strona główna szkoły

 

PIERWSZA POMOC
W dniach 31 października i 7 listopada br. odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnikami tego kursu były dzieci z klas IV – VI SP oraz IV u.u. SP
Kurs obejmował następujące zagadnienia:
• bezpieczeństwo własne i osoby poszkodowanej,
• sprawdzanie przytomności poszkodowanego,
• wezwanie pomocy, resuscytacja krążeniowo-oddechowa - ćwiczenia na fantomie
• omdlenia,
• padaczka,
• krwotoki,
• złamania,
• łańcuch przeżycia.
Dzieci wykazały się dużą wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
W przeprowadzeniu kursu pomogły uczennice: Marta Nowicka i Zuzanna Kozłowska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni przy ul. Kaliskiej.

M. Witkowska

powrót