strona główna szkoły

 

POMIAR TLENKU WĘGLA (CO) W WYDYCHANYM POWIETRZU

Tlenek węgla (CO) inaczej zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezwonnym i bezbarwnym.
W otoczeniu powstaje wskutek niedokładnego spalania wielu paliw ( drewna, węgla, gazu), niesprawnych pieców i braku właściwej wentylacji .Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika również z faktu, że CO jest zupełnie niewyczuwalny dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy i następnie jest wchłaniany do krwioobiegu.
Tlenek węgla jest również jednym z głównych składników dymu tytoniowego.
Dym tytoniowy zawiera w swoim składzie ponad 4000 różnych związków chemicznych, z których zdecydowana większość oddziałuje negatywnie na funkcjonowanie całego organizmu. Głównymi z nich jest: nikotyna (silna substancja uzależniająca), tlenek węgla (składnik spalin) cyjanowodór (stosowany w czasie II wojny światowej w komorach gazowych). W dymie tytoniowym znajduje się ponad 60 substancji smołowatych (kancerogennych, czyli rakotwórczych).
W czasie palenia papierosów dochodzi do całkowitego spalania tytoniu, co powoduje, że 1-5% wdychanego dymu stanowi tlenek węgla (CO). Tlenek węgla jest gazem, który wywiera bezpośrednie działanie cytotoksyczne na komórki( zarówno śródbłonka, jak i nabłonka )doprowadzając do ich zwiększonej przepuszczalności. Przez to działanie dochodzi do łatwiejszego przenikania różnych substancji przez ściany naczyń czy ściany dróg
oddechowych, przede wszystkim rakotwórczych substancji smołowatych, osądzających się w drzewie oskrzelowym. W podobny sposób tlenek węgla ułatwia przenikanie lipidów( tłuszczów) przez uszkodzony śródbłonek naczyń powodując rozwój płytki miażdżycowej w ścianie naczyń krwionośnych ( doprowadzając np. do udarów, wylewów). W układzie oddechowym człowieka CO ( a dokładnie węgiel) wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenie mózgu i innych narządów, następstwem tego może być nawet w krańcowych przypadkach śmierć.
Czy warto samemu dostarczać tej trucizny do organizmu, czy świadomie wdychałbyś spaliny ? – Zastanów się

Pomiar CO w naszej szkole
Podczas trwania w szkole Dnia ( Dni) rzucania palenia ze SK PCK
można było również skontrolować zawartość CO w wydychanym powietrzu.
Badanie to nie trwało długo. Badany brał głęboki oddech i po 15 sekundach dmuchał do urządzenia przypominającego alkomat, które wypożyczyła nam Stacja Sanitarno Epidemiologiczna We Wrześni, Po chwili był już wynik.
Osoby niepalące mają w wydychanym powietrzu średnio do do 6 jednostek tlenku węgla (CO). Osoby przebywające wśród palaczy i palacze nigdy nie maja wyniku w granicach normy. Ale wynik może im uświadomić jaki wpływ na ich organizm ma palenie, może pomóc podjąć decyzję o rzuceniu palenia.

Jak to wyglądało u naszych ochotników, którzy poddali się badaniu – świadczą wyniki w tabelce poniżej.

Wyniki pomiarów Chłopcy Dziewczęta Ogółem
Liczba uczniów w placówce Gimnazjum ZSZ Gimnazjum ZSZ Gimnazjum ZSZ
36 24 22 11 58 35
Liczba uczniów przebadanych Gimnazjum ZSZ Gimnazjum ZSZ Gimnazjum ZSZ
7 14 5 4 12 18
NIELETNI
CHŁOPCY DZIEWCZĘTA
Rocznik Liczba uczniów w przedziale ppm Rocznik Liczba uczniów w przedziale ppm
0-4 5-6 7-10 11-15 0-4 5-6 7-10 11-15
1999 - - 1 - 1999 - - - -
1998 4 - - 1 1998 3 - - -
1997 4 - - - 1997 2 - 1 -
1996 5 - 1 2 1996 3 - - -
Razem 13 - 2 3 Razem 8 - 1 -
DOROŚLI - PEŁNOLETNI
CHŁOPCY DZIEWCZĘTA
Rocznik Liczba uczniów w przedziale ppm Rocznik Liczba uczniów w przedziale ppm
0-6 7-10 11-15 15-25 0-6 7-10 11-15 15-25
1994 - - - - 1994 - - - -
1995 1 - 2 - 1994 - - - -
Razem 1 - 2 - Razem - - - -

Kody odcztywania wyników

kolor diody opis Dorośli (ppm) Nieletni (ppm)
zielony osoba niepaląca 0-6 0-4
żółty strefa zagrożenia 7-10 5-6
1czerwony osoba paląca 11-15 7-10
2czerwony osoba często paląca 16-25 11-15
3czerwony osoba uzależniona 26-35 16-25
4czerwony osoba silnie uzależniona 35-50 26-35
4czerwony migający nałogowiec 50+ 36+

Wyniki pomiaru CO w wydychanym powietrzu – pomiar wykonała pielęgniarka szkolna
wśród chętnych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Gimnazjum

powrót