strona główna szkoły

 

„Kropla krwi ,kropla życia”- sukcesy naszych uczniów w Powiatowym konkursie plastycznym ZR PCK pod patronatem Starostwa Powiatowego we Wrześni
„Kropla krwi ,kropla życia” - powiatowy konkurs plastyczny ,zorganizowany przez Zarząd PCK we Wrześni pod patronatem Starostwa Powiatowego we Wrześni z okazji dwóch jubileuszy: 55- lecia powstania klubu Honorowych Dawców Krwi oraz 95 -lecia PCK, miał na celu propagowanie idei czerwonokrzyskich, honorowego krwiodawstwa, popularyzację wiedzy na ten temat wśród młodzieży, rozwijanie wrażliwości moralnej, plastycznej i estetycznej oraz prezentację możliwości twórczej młodego pokolenia. Adresatem konkursu byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów powiatu wrzesińskiego. Tematem konkursu było przedstawienie w indywidualny .dowolny sposób tych pięknych idei dzielenia się sobą z drugim człowiekiem , które są wpisane w działalność PCK Honorowego Krwiodawstwa. Prace plastyczne uczniów zostały poddane ocenie czteroosobowego jury. Na konkurs wpłynęło blisko 170 prac. Tym bardziej cieszy sukces naszych dwóch uczniów: 3 miejsce dla Dawida Tłoczka z klasy IV uu i wyróżnienie dla ucznia klasy III gimnazjum uu Jakuba Mroza. Laureaci zostali zaproszeni, z opiekunką SK PCK, na uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, które odbyło się podczas uroczystości z okazji obchodów 55-lecia Honorowych Dawców Krwi oraz 95-lecia PCK. Podczas uroczystości można było podziwiać wszystkie prace uczniów na pokonkursowej wystawie. W imieniu obu naszych laureatów nagrody odebrał Jakub Mróz. Nagroda Dawidowi Tłoczkowi została wręczona następnego dnia przez panią Dyrektor.

powrót