strona główna szkoły

 

Bierzemy udział w szkoleniach dla młodzieżowych liderów zdrowia
W ramach projektu „Wiem, nie biorę jestem bezpieczny” w listopadzie br. odbyły się w siedzibie Komendy Powiatowej we Wrześni ,kolejne już szkolenia dla uczniów szkoły podstawowej i klas ponadgimnazjalnych na młodzieżowych liderów zdrowia. Celem szkoleń było przekazanie aktualnej wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych – dopalaczy oraz wykształcenia postawy asertywnej w stosunku do zjawiska narkomanii, dilera i produktu. Szkolenie prowadzili przedstawiciele Komendy Powiatowej we Wrześni i Powiatowej Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrześni. Prowadzący spotkania starali się przekazać jak najwięcej wiedzy z omawianej dziedziny w sposób przystępny dla poszczególnych grup młodzieżowych.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:
a/ ze szkoły podstawowej: Maciej Michalak i Przemysław Szymkowiak;
b/ze szkoły ponadgimnazjalnej: Hubert Szuba, Bartosz Wegner i Maciej Jęczmionka.
Na zakończenie szkoleń uczniowie otrzymali dyplomy i materiały edukacyjne. Uczniowie stwierdzili w rozmowie z koordynatorem zdrowia, że szkolenie było potrzebne i owocne.

powrót