strona główna szkoły

 

„Wiem – nie biorę. Jestem bezpieczny” – udział młodzieży klas siódmej i ósmej w szkoleniu młodzieżowych liderów zdrowia

W dniu 7 listopada br. przedstawiciele uczniów klas 7 i 8 :
DAWID GRZEGORSKI, NATALIA COFAŁKA , WERONIKA MAŁACHWIEJ,
ANDRZEJ SUCHODOMSKI, OSKAR DRZEWIECKI I IZABELA LUDWICZAK , w ramach realizowanego projektu „ Wiem -nie biorę .Jestem bezpieczny” , wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną we Wrześni oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem szkolenia było przekazanie aktualnej wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych - „dopalaczy”. Wykształcenie postaw asertywnych wobec zjawiska narkomanii, dilera i produktu. Wszyscy uczniowie otrzymali potwierdzenie szkolenia w postaci certyfikatu uczestnictwa.
Przeszkoleni uczniowie będą wsparciem dla wychowawców i nauczycieli podczas realizacji programu „Smak życia – czyli debata o dopalaczach”, działań profilaktycznych w placówce w/w tematyce oraz w realizacji edukacji rówieśniczej.
Wspomniany projekt jest autorskim programem Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego. Współorganizatorami projektu są: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu w ramach programu „Narkotyki i dopalacze - zło, które wciąga młodzież”, Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

powrót