strona główna szkoły

 

Szkolni liderzy zdrowia wiedzą, nie biorą, są bezpieczni... I wiedzę tę przekazują koleżankom i kolegom w szkole.

Młodzież z naszej szkoły wzięła udział w szkoleniu „Młodzieżowych liderów zdrowia”. Szkolenie zorganizowane zostało przez policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji we Wrześni wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną oraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów .

Zajęcia prowadzono w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa. 17 kwietnia br. wzięli w nich udział uczniowie klas VII szkoły podstawowej, reprezentowani przez Ilonę Lewandowską i Amadeusza Latańskiego , natomiast dzień później ( 18 IV) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, reprezentowanych przez uczniów klasy 1 SB: Wiktorię Kaźmierczak, Patrycję Matczak, Kacpra Ślezionę i Marka Zielniewicza.

Tematem warsztatów szkoleniowych były zagrożenia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (dopalaczy, narkotyków, alkoholu). Ponadto zostały omówione konsekwencje prawne z tytułu posiadania lub dystrybucji środków zabronionych . Celem przyświecającym spotkaniu było uświadomienie młodzieży i przekazanie im gotowego hasła według którego powinni żyć - „wiem, nie biorę, jestem bezpieczny”.

Dla uczniów biorących udział w warsztatach zostały przygotowane prezentacje multimedialne oraz materiały filmowe z zakresu przedmiotowej tematyki. Młodzież miała także okazję założyć alkogoogle, imitujące 1 promil i 2 promile alkoholu we krwi oraz została im zaprezentowana walizka drug-box. Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę podczas zajęć.

powrót