strona główna szkoły

 

Zdrowie pań -spotkanie szkoleniowe dla starszych dziewcząt
26 listopada br. odbyło się spotkanie z przedstawicielką PISE we Wrześni - panią Anną Węclewską, podczas którego dziewczęta z klas zawodowych wysłuchały pogadanki na temat zagrożeń rakiem piersi spowodowanych ich niebadaniem oraz ćwiczyły umiejętność samobadania z wykorzystaniem fantomu medycznego. Spotkanie było kontynuacją prowadzonych zajęć z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy.

powrót