strona główna szkoły

 

HIGIENA I ODŻYWIANIE W OKRESIE DOJRZEWANIA

Zajęcia miały formę pogadanki na temat higieny osobistej i dojrzewania. Na podsumowanie spotkania uczennice wykonały prace plastyczne.
Spotkanie prowadziły panie: Arleta Chudzikowska i Ewa Górniak oraz pielęgniarka szkolna- Iwona Orwat

Fotoreportaż ze spotkania dziewcząt z klas życia (VI u.u, Ig - IIIg u.u) z pielęgniarką w ramach projektu edukacyjnego: "Rośnij zdrowo - higiena osobista i prawidłowe odżywianie w okresie dojrzewania".

powrót