strona główna szkoły

 

Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową - cykl zajęć warsztatowych dla uczniów ZSZ

Uczniowie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej w dniach 16-23 lutego br. Zdobywali wiadomości na temat chorób przenoszonych drogą płciową i zapobiegania im. Podczas spotkań mieli okazję zapoznać się między innymi z prezentacją multimedialną , wysłuchać pogadanek, przeprowadzić dyskusję i ćwiczenia, uczyć się postępowania asertywnego w trudnych sytuacjach, kształtować i rozwijać postawę tolerancji i zrozumienia . Nacisk położono na profilaktykę ,podkreślając znaczenie i rolę testów na HIV( akcja PISE z okazji Walentynek) oraz na budowanie postawy tolerancji. Zajęcia prowadzone były w dwóch etapach, jako zajęcia z organizatorami projektu( szkolny koordynator ds. zdrowia, wychowawcy klas ZSZ) i zajęcia z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni( pp. A.Węclewską i D.Drygalska). Uczniowie otrzymali materiały edukacyjne oraz drobne gadżety. Na wstępie projektu i na jego zakończenie wszyscy uczestnicy rozwiązywali anonimowy test wiedzy o HIV/AIDS, zawierający 30 pytań. Wyniki testu prezentują się następująco:

powrót