strona główna szkoły

 

Higiena wieku dojrzewania – rzecz arcyważna, podsumowanie projektu

Od połowy października do końca listopada odbywały się różnego rodzaju zajęcia dla dziewcząt i chłopców od klasy 4 SP do klas zawodowych, związane z etapem dojrzewania i ważną w tym czasie higieną. Tematyka zajęć była zawsze dostosowana do poziomu wiekowego. było to : spotkanie z prelegentką w ramach realizacji programu „Małe Kobietki”, zajęcia z pielęgniarka szkolną i spotkania filmowo-dyskusyjne z koordynatorem zdrowia. Na zakończenie projektu wybrani losowo uczniowie wypełniali ankietę podsumowującą .

 

 

powrót