strona główna szkoły

 

Nasza szkolna akcja „Czerwonej kokardki” z okazji Światowego dnia AIDS

W piątek (30 XI br.), w przeddzień Światowego dnia AIDS ,nasi szkolni liderzy zdrowia przeprowadzili akcję „Czerwona Kokardka” na znak solidarności z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS. W tym dniu kokardkę na znak solidarności nosiła cała szkolna społeczność. Dodatkowo rozdawane były kolorowanki, ulotki i materiały edukacyjne ;dostępne były gry i filmy dotyczące tych trudnych i ważnych zagadnień. Wśród starszej młodzieży przeprowadzono wspólnie ze szkolnym koordynatorem zdrowia, pielęgniarką szkolną i wychowawcami akcje uświadamiającą temat wagi testów na HIV/AIDS. Rozpoczęto również wspólnie z wychowawczynią klasy 2 SB przygotowanie chętnej młodzieży do międzyszkolnej olimpiady wiedzy o AIDS, która odbędzie się w połowie grudnia.

1 XII 2018 r. obchodzono Światowy dzień AIDS w całej Polsce, również w stolicy Wielkopolski – Poznaniu. Poznań dosłownie rozświecił się czerwonymi kokardkami. Możesz to zobaczyć klikając w link: https://gloswielkopolski.pl/swiatowy-dzien-hivaids-czerwona-kokardka-na-poznanskich-budynkach-zacheca-
do-testow/ar/13677504

Czy wiecie skąd się wzięła symbolika „ czerwonej kokardka” ? Oto krótka historia :

Pomysłodawcy „czerwonej kokardki” nie przypuszczali, że symbol ten stanie się ,aż tak ważny dla wszystkich chorych na HIV oraz AIDS.
Czerwona kokardka” to symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi. Symbolizuje poświęcenie i zaangażowanie w walkę z AIDS. Czerwona kokardka jest w kształcie odwróconego V, ponieważ jeszcze nie odniesiono zwycięstwa nad epidemią HIV i AIDS. Stanowi pierwszy krok na drodze upowszechnienia problematyki HIV i AIDS.
Idea czerwonej kokardki powstała w 1991 r. Pomysł znaku został zainspirowany żółtą wstążeczką, upamiętniającą żołnierzy amerykańskich uczestniczących w wojnie w Zatoce Perskiej. Czerwony kolor wybrano ze względu na skojarzenia, jakie wywołuje: krew, namiętności, walkę i miłość.

Symbol – czerwona wstążeczka/kokardka – został wymyślony przez członków Visual AIDS – organizację charytatywną zrzeszającą artystów, działającą w Nowym Jorku. Celem grupy było zachęcenie wszystkich do upamiętnienia zmarłych i umierających z powodu AIDS kolegów, zwiększenie świadomości na temat HIV i AIDS, uświadomienie potrzeb ludzi żyjących z HIV i AIDS oraz ich bliskich, a także wezwanie rządów do zwiększenia funduszy na badania i opiekę nad zakażonymi.
W Polsce symbol przyjął się od 1991r., od tego roku również zaczęto przyznawać odznaczenie „czerwona kokardka”. Zgodnie z zasadami regulaminu przyznawania odznaczenia „Czerwonej Kokardki”, stanowi ona wyróżnienie przyznawane z okazji Światowego Dnia AIDS. Wyróżnienie „Czerwoną Kokardką” otrzymują osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły istotny wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS w Polsce.

powrót