strona główna szkoły

 

W ramach trwającego w szkole projektu „ Papierosy – niezdrowe i niemodne. Nie palisz - poznaj swoje prawa”, w miesiącu listopadzie pielęgniarka szkolna przeprowadzała przy pomocy specjalnego spirometru badania na zawartość nikotyny w wydychanym powietrzu. Wyniki badań, chociaż były dobrowolne i anonimowe cieszyły się zainteresowaniem. Pokazały też doskonale, którzy uczniowie i nauczyciele w szkole palą papierosy i udowodniły im, że w płucach nikotyna pozostawia zawsze ślad. Dało to wszystkim możliwość zastanowienia się nad tym problemem.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW STĘŻENIA CO ( tlenku węgla)
W WYDYCHANYM POWIETRZU WŚRÓD UCZNIÓW
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 3 WE WRZEŚNI

 

WARTOŚĆ STĘŻENIA CO W WYDYCHANYM POWIETRZU (części na milion – ppm CO )

 

0-6
osoba niepaląca

7-10
strefa zagrożenia

11-15
osoba paląca

16-25
osoba często paląca

Liczba przebadanych uczniów- 42

35

3

4

0

%

83,3

7,1

9,5

0

powrót