strona główna szkoły

 


PIERWSZA POMOC

Dnia 4 grudnia br. Panie Magdalena Witkowska i Karolina Przysiuda zorganizowały szkolenie
z pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie odbyło się w ramach projektu: „Żyj mądrze- zdrowo i sportowo”. Uczestnikami tego kursu była młodzież z I , II i III klasy Gimnazjum. Kurs obejmował następujące zagadnienia:

  • bezpieczeństwo własne i osoby poszkodowanej,

  • sprawdzanie przytomności poszkodowanego,

  • wezwanie pomocy,resuscytacja krązeniowo-oddechowa - ćwiczenia na fantomie

  • omdlenia,

  • padaczka,

  • łańcuch przeżycia.

W przeprowadzeniu kursu pomogły uczennice: Marta Nowicka i Weronika Szambelańska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni przy ul. Kaliskiej..

powrót