strona główna szkoły

 

Drugie śniadanie ucznia- paliwo dla mózgu
W październiku i listopadzie, Szkolne Koło PCK przeprowadziło w klasach: 1-3, 4-5 i 6 SP cykl zajęć na temat roli i znaczenia dla zdrowia młodego człowieka, noszenia do szkoły drugiego śniadania. Śniadania, które nie tylko powinno być w plecaku szkolnym każdego ucznia, ale i powinno składać się z odpowiednio dobranych produktów żywieniowych, dostarczających energii dla mózgu i ciała na cały dzień szkolny.
Zajęcia składały się z takich form pracy jak: rozmowa kierowana, warsztaty, zajęcia praktyczne, plastyczno-fotograficzne, ankietowanie uczniów, rodziców i nauczycieli, gazetka podsumowująca oraz konkurs plastyczny. Dodatkowo uczniowie poznawali nowe słownictwo słownictwa związane ze zdrowym odżywianiem w języku polskim i angielskim. Zajęcia prowadzone były przez opiekunkę SK PCK i pielęgniarkę szkolną. Część dotyczącą języka angielskiego prowadziła nauczycielka tego języka.
Realizacja zadań odbywała się w powiązaniu z programami ” Trzymaj formę „Bądźmy zdrowi – wiemy ,działajmy” ( układanie jadłospisów, odczytywanie etykiet, reklama ,a żywność).
Oto wybrane przykłady dokumentacji fotograficznej, przygotowanej przez uczniów klasy szóstej:

Ogólne wyniki przeprowadzonych ankiet :

Wśród uczniów:
W ankiecie wzięło udział 21 uczniów.
Odpowiedzi układały się następująco:

 • Ile posiłków spożywasz w ciągu dnia?
  - 20 uczniów odpowiedziało z 3 , a tylko 1 uczeń jadł 4 posiłki dziennie.

 • Czy uważasz, że powinno się jeść drugie śniadanie?
  - 17 uczniów odpowiedziało twierdząco, 2 negatywnie, a 2 nie miało zdania na ten temat.

 • Czy zabierasz do szkoły drugie śniadanie?
  - 11 uczniów odpowiedziało tak-zawsze, 6- czasami, a 4 uczniów, że nie zabiera nigdy.

 • Czy powinno się pić mleko w szkole?
  - tu aż 19 uczniów odpowiedziało twierdząco, a tylko 2 negatywnie.

 • Jeżeli otrzymujesz pieniądze na drugie śniadanie to co za nie najczęściej kupujesz?
  - 9 uczniów odpowiedziało,że drożdżówkę, 4 – bułkę, a pozostali ,że chipsy i cukierki.

 • Na pytanie, czy nauczyciele rozmawiają z wami o zdrowym odżywianiu?
  - twierdząco odpowiedzieli wszyscy uczniowie.

Wśród rodziców
W ankiecie wzięło udział 28 rodziców.

 • Czy państwa dziecko regularnie zjada posiłki?
  - na to pytanie odpowiedzieli twierdząco wszyscy rodzice.

 • Ile posiłków zjada codziennie Państwa dziecko?
  - 24 rodziców odpowiedziało ,że z 4 posiłki dziennie, 3 rodziców, że -5 posiłków dziennie. ( wyraźna rozbieżność pomiędzy odpowiedziami rodziców i uczniów)

 • Proszę podać w jakich godzinach Państwa dziecko je śniadanie, II śniadanie ,obiad, podwieczorek i kolację.
  - śniadanie według danych od rodziców dzieci spożywały o godzinie 7.00 _ 5 uczniów, godzinie 8.00_ 15 uczniów , o 6.30_ 2 uczniów, Pozostali uczniowie nie spożywali śniadania w domu.
  - II śniadanie ...na to pytanie 20 rodziców wskazywało godzinę 12.00; 7 rodziców godzinę 10.00 i jeden rodzic – 10.30.
  - obiad – 16 rodziców podało godzinę 13.00-13.30 z uwagą ,że to obiad szkolny; 8 rodziców napisało godzinę 15.30-16.00, 4 rodziców nie wskazało żadnej godziny.
  - podwieczorek o godzinie 16.00 podała tylko jedna osoba .( co nie spaja się z odpowiedzią podaną o liczbę spożywanych posiłków).
  - godzina spożywania kolacji to najczęściej godzina 18.00 ( 17 odpowiedzi) i 19.00 ( 7 odpowiedzi), 4 rodziców podało godzinę 20.00-20.30.

 • Czy zawsze Państwa dziecko zabiera śniadanie do szkoły?
  - twierdząco odpowiedziało 21 rodziców, 2 podało odpowiedź- czasami, a 5 napisało, że dają dziecku pieniądze na II śniadanie.

 • Jak często Państwa dziecko otrzymuje ciemne pieczywo?
  - 19 odpowiedzi brzmiało _sporadycznie; 3 _codziennie; 6odpowiedzi – nigdy.

 • Czy Państwa dziecko je produkty typu Fast fordy( pizza, hamburgery, kebab, frytki itp.)?
  - tutaj ,aż 25 odpowiedzi brzmiało_ tak często, a tylko 3 _nie , sporadycznie.

 • Jakie napoje najczęściej pije Państwa dziecko?
  -17 odpowiedzi _ napoje gazowane , kolorowe; 5 odpowiedzi_ woda niegazowana mineralna, 6 rodziców podało_herbatę.

 • Jak często Państwa dziecko zabiera ze sobą do szkoły owoce i warzywa?
  - codziennie 2 odpowiedzi; 3-4 razy w tygodniu_ 9 odpowiedzi; 2-3 razy w tygodniu_ 3 odpowiedzi; rzadko/sporadycznie_ 12 odpowiedzi; nigdy_ 2 odpowiedzi.

 • Czy uważa Pan/Pani, że podjęty w ankiecie temat jest ważny?
  - twierdzącej odpowiedzi udzieliło aż 100 ankietowanych.
  Wwśród nauczycieli:
  Otrzymano 36 zwrotnych, wypełnionych ankiet.

 • 100% ankietowanych uważa, że świadomość dzieci dotycząca zdrowego odżywiania nie jest wystarczająca.

 • 92% ankietowanych twierdzi,ze działania i akcje podjęte przez szkołę przyczyniają się do wzrostu świadomości uczniów z zakresu zdrowego odżywiania.

powrót