strona główna szkoły

 

Szkolimy liderów zdrowia

W ramach projektu „Wiem - nie biorę. Jestem bezpieczny!”, 3 uczennice naszej szkoły z klasy 1 gimnazjum: Anna Wolniak, Maria Nowak i Weronika Gibowska, wzięły udział w szkoleniu liderów zdrowia, które odbyło się w dniu 23 listopada br. w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni. Celem szkolenia dla uczniów szkół gimnazjalnych było przekazanie aktualnej wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych - „dopalaczy” oraz wykształcenie postaw asertywnych wobec zjawiska narkomanii, dilera i produktu.
Szkolenie odbyło się w ramach autorskiego projektu Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu w ramach programu „Narkotyki i dopalacze - zło, które wciąga młodzież” oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Przeszkolona młodzież będzie pomagać opiekunowi SKPCK i koordynatorowi zdrowia w prowadzeniu zajęć z przyswojonego tematu.

powrót