strona główna szkoły

 

Realizacja programu "Wybierz życie- pierwszy krok

W dniach od 12.04. do 26.04. br. uczniowie klas ponadgimnazjalnych realizowali ogólnopolski, edukacyjny program zdrowotny pt. " Wybierz życie pierwszy krok", dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń wirusem HPV.
Program był prowadzony przez szkolną koordynatorkę ds. zdrowia przy wsparciu pielęgniarki szkolnej i wychowawców klas.
Przy realizacji programu korzystano z gotowych materiałów edukacyjnych będących składową programu ,strony internetowej programu oraz innych materiałów źródłowych. Wiedza o zagrożeniu rakiem szyjki macicy i powodującym go wirusem HPV, nie jest szeroko rozpowszechniona wśród polskiego społeczeństwa, w tym wśród młodzieży. Tymczasem kształtowanie świadomości zdrowotnej powinno być obowiązkowym elementem procesu edukacji od najmłodszych lat.
Stąd zakładane do realizacji cele:
• Podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z zakażeniami wirusem HPV i profilaktyki raka szyjki macicy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej ( oraz ich rodziców i opiekunów - co realizowano na osobnych spotkaniach 13.04.)
• Kształtowanie świadomości zdrowotnej młodzieży w zakresie roli profilaktyki wtórnej i pierwotnej raka szyjki macicy.
• Motywowanie młodzieży do podjęcia roli liderów edukacji zdrowotnej w ich środowisku oraz wpływanie na zachowania zdrowotne rodziców i opiekunów, a zwłaszcza wzrost zainteresowania badaniami profilaktycznymi (na przykład badaniami cytologicznymi).
Podczas realizacji projektu młodzież mogła miedzy innymi obejrzeć film, który możesz znaleźć wpisując w google w link :
https://youtu.be/J6BKqyv0sFI

http://www.pierwszykrok.edu.pl

powrót