strona główna szkoły

 

Młodzieżowi liderzy zdrowia już wiedzą - narkotyki i dopalacze zabijają!
Nasi uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej : Maciej Jęczmionka, Kamil Kucza, Bartosz Wegner i Oskar Dembiński uczestniczyli w szkoleniu ,zorganizowanym dla młodzież z powiatu wrzesińskiego na „Młodzieżowych liderów zdrowia”. Szkolenie zostało przygotowane wspólnie przez policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji we Wrześni z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną z Wrześni oraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów we Wrześni . Tematyką spotkania była szeroko rozumiana profilaktyka od uzależnień - Narkotyki i dopalacze zabijają. Ponadto zostały omówione konsekwencje prawne z tytułu posiadania lub dystrybucji środków zabronionych. Dla wzmocnienia słów prelegentów z PISE i Policji dla zgromadzonej młodzieży został wyświetlony materiał filmowy „Szkoda CIEBIE na takie patoklimaty” . Uczestnicy spotkania na zakończenie otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę podczas zajęć. Oprócz treści zawartych w dwudniowych warsztatach celem spotkania było uświadomienie młodzieży i przekazanie im gotowego hasła według którego powinni żyć - „wiem nie biorę jestem bezpieczny”. Spotkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zrealizowane zostało w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa we Wrześni, w dniu 27 maja br.

 

powrót