strona główna szkoły

 

„Owoce i warzywa- jem to, co smaczne i zdrowe na drugie śniadanie i nie tylko” – konkurs plastyczny Szkolnego Koła PCK
Konkurs został zorganizowany przez opiekunkę SK PCK , jako integralna część cyklu zajęć na temat roli i znaczenia drugiego śniadania dla prawidłowego funkcjonowania ucznia w szkole. Był przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych „życia”.
Regulamin konkursu został przedstawiony poniżej, tuż za fotoreportażem z przeprowadzenia konkursu. Na konkurs wpłynęło 39 prac.
Komisja w składzie : dyrektor szkoły Ewa Kaczmarek i wicedyrektor – Elżbieta Kołtuniak-Kierzek, po długich naradach wybrały 5 wyróżniających się prac, przyznając:
1 miejsce uczniowi Jakubowi Menesowi z klasy V
2 miejsce uczniowi Patrykowi Menesowi z klasy Iu gimnazjum
3 miejsce uczniowi Maciejowi Michalakowi z klasy IV
oraz 2 wyróżnienia dla uczniów:
Kariny Lisieckiej z klasy IIIu gimnazjum
i Piotra Szymkowiaka z klasy III
Wszyscy laureaci otrzymali upominki na forum szkoły.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Regulamin

SK PCK
zaprasza do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM
„OWOCE I WARZYWA – JEM TO, CO SMACZNE I ZDROWE na drugie śniadanie i nie tylko”

CELE KONKURSU:

 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

 • wspieranie postawy otwartości w wypowiedzi plastycznej

 • promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dzieci.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 • Adresat:
  konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjum "życia"

 • Wymagania:
  technika dowolna ( z wyłączeniem kasz i materiałów nietrwałych),
  format dowolny
  każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę zaopatrzoną w następujące informacje:
  - imię i nazwisko autora, klasa,
  - nazwisko nauczyciela pod opieką którego została przygotowana
  autorem pracy musi być jedna osoba

TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA
podpisane literami drukowanymi prace plastyczne wraz z wypełnioną
i podpisaną kartą zgłoszenia należy dostarczyć do 30 listopada 2014 r.

powrót