strona główna szkoły

 

Z wizytą na SORZE...

SORZE, czyli Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ... W dniach 4 i 5 czerwca br. uczniowie klas 4,5,6 i 7 SP , mienili niecodzienną możliwość , zwiedzenia Powiatowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego we Wrześni i przyjrzenia się trudnej pracy lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Uczniowie poszerzyli i utrwalali najważniejsze elementy wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Mogli również zobaczyć i dowiedzieć się : jakie zabiegi wykonywane są w poszczególnych gabinetach, jak nowoczesnego i skomplikowanego sprzętu potrzeba do ratowania życia człowieka, ile waży torba ratownika , jak wygląda wewnątrz karetka ratownicza podstawowa i specjalna...Co odważniejsi z uczniów mogli zrobić sobie badanie usg, ekg pracy serca, zmierzyć ciśnienie... Zajęcia na SORZE stanowiły podsumowanie projektu edukacyjnego Umiem pomóc, czyli ABC udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PERSONELOWI MEDYCZNEMU SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATOWNICZEGO WE WRZEŚNI ZA UMOŻLIWIENIE ZWIEDZANIA I POMOC EDUKACYJNĄ.

powrót