strona główna szkoły

 

O higienie z pielęgniarką szkolną

W dniu 18 stycznia 2017r.,w ramach planowanych zajęć Szkoły Promującej Zdrowie ,przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące higieny osobistej, dla uczniów klasy II u gimnazjum i klasy III PDP. Zajęcia przeprowadziła pielęgniarka szkolna. Spotkanie to odbyło pod hasłem :”Higiena osobista miłym i zdrowym nawykiem”. W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość powtórzenia i utrwalenia wiedzy na temat podstawowych wiadomości i umiejętności higienicznych, poprzez: prezentację, pogadankę kierowaną i rozwiązywanie rebusu.

powrót