strona główna szkoły

 

Spotkanie z położną dla uczniów klas zawodowych

W drugim semestrze odbyło się spotkanie dla uczniów klas zawodowych z położną. Było ono zorganizowane w ramach planowanych zajęć prozdrowotnych dla szkół zawodowych i dotyczyło zagadnień związanych z planowaniem rodziny , opieką nad kobietą w ciąży i noworodkiem.
Spotkanie zorganizowały i przeprowadziły pani pedagog i pielęgniarka szkolna.

powrót