strona główna szkoły

 

UDZIAŁ NASZYCH GIMNAZJALISTÓW W WIOSENNEJ EDYCJI SZKOLENIA
NA MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW ZDROWIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni we współpracy z Komendą Powiatową Policji oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wrześni - Urząd Miasta i Gminy we Wrześni zorganizował szkolenie dla młodzieży szkół gimnazjalnych z powiatu wrzesińskiego – „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia”. Wzięli w nim udział nasi gimnazjaliści z klasy 1 : Weronika Janiszewska, Maciej Jęczmionka, Piotr Siemiątkowski i Kamil Kucza.
Szkolenie było dwuetapowe:
I etap dotyczył tematyki zagrożeń związanych z paleniem tytoniu wśród młodzieży
II etap - tematyki w zakresie substancji psychoaktywnych (dopalacze, narkotyki, alkohol).
W ramach nauczania prowadzone były wykłady i zajęcia interaktywne z młodzieżą.
Szkolenie to , odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni przy ul. Szkolnej w dniu 11.05.2016roku.
Potwierdzeniem uczestniczenia w szkoleniu był dyplom dla każdego uczestnika.
Uczniowie otrzymali również materiały edukacyjne dla siebie i szkoły.

powrót