strona główna szkoły

 

WIOSENNA EDYCJA SZKOLENIA NA MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW ZDROWIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W dniu 10.05.2016 r. przedstawiciele uczniów naszej szkoły, z klasy 1 Zasadniczej Szkoły Zawodowej - Hubert Mróz i Daniel Niedziela wzięli udział w wiosennej edycji szkolenia na Młodzieżowych Liderów Zdrowia.
Szkolenie zostało zorganizowane przez: Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Wrześni, Komendę Powiatowej Policji , Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni oraz oddział terenowy Polskiego Towarzystwa Oświaty w Poznaniu. Szkolenie miało miejsce w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni przy ul. Szkolnej .
Odbywało się w dwóch etapach:
I etap dotyczył tematyki z zakresu HIV/AIDS
II etap był tematycznie związany z problematyką w zakresie substancji psychoaktywnych (dopalacze, narkotyki, alkohol) .
W ramach szkolenia uczniowie zarówno słuchali wykładów, jak i brali udział w zajęciach interaktywnych.
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał dyplom potwierdzający udział w szkoleniu oraz materiały dydaktyczne dla szkoły.

"...Razem z kolegą Danielem byliśmy na Komendzie Policji we Wrześni i uczestniczyliśmy w szkoleniu ,które dotyczyło HIV i AIDS oraz zagrożeń przez narkotyki i dopalacze. Z wykładów i lekcji ,w których brałem udział dowiedziałem się dużo o zagrożeniu z ich strony ,że dopalacze to najgorsze co jest i zawsze ich branie się źle kończy. Jestem zadowolony z tego szkolenia". /Hubert Mróz/

powrót