strona główna szkoły

 

Profilaktyka chorób nowotworowych - rak piersi

17 marca br. w ramach prowadzonego cyklu zajęć związanego z profilaktyką chorób nowotworowych dla uczniów ZSZ i 3 klasy gimnazjum, odbyło się spotkanie (zorganizowane przez opiekunkę SK PCK i pielęgniarkę szkolną) dla uczniów, chętnych nauczycielek i matek, z położną panią Teresą Wolską oraz przedstawicielkami Klubu Amazonek we Wrześni, Amazonkami: Urszulą Popek i Alicją Tomczak.
Zaproszeni goście przybliżyli wszystkim zainteresowanym uczestnikom spotkania teoretycznie i praktycznie problem zachorowalności na jednego z najgroźniejszych nowotworów w Polsce – raka piersi w aspekcie profilaktyki (szczególnie badań profilaktycznych).

powrót