strona główna szkoły

 

Światowy Dzień bez Tytoniu - 31.05.2016r.

Uczniowie SK PCK przygotowali w tym dniu : krótką audycję informacyjna ogłoszona przez szkolny radiowęzeł, film oświatowy oraz ulotki i materiały edukacyjne, z których mogli skorzystać uczniowie wraz z wychowawcami podczas lekcji wychowawczych.

Audycję przez radiowęzeł poprowadziła uczennica klasy 3 gimnazjum, Sylwia Andrzejewska
Materiały pomagali przygotować : Weronika Janiszewska, Kamil Kubiak, Wiktor Piechnik i Łukasz Ponto oraz młodzieżowi liderzy PCK .

A oto tekst audycji:
Kiedy: 31.05.2016

O szkodliwości palenia powiedziano już wszystko i wiele razy, ale powtarzać wciąż trzeba. Temu służyć ma właśnie Światowy Dzień bez Tytoniu.

Święto obchodzone jest od 1987 r. Światowa Organizacja Zdrowia( WHO ) stara się uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety i młodzi ludzie. Jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 roku tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety i młodzież – ostrzega WHO.

Tegorocznym tematem nadchodzącego Światowego Dnia Bez Tytoniu – 31 maja 2016 roku ogłoszonym przez WHO jest „Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych – Fakty i wyzwania”, które ma na celu podkreślenie roli jednolitych opakowań jako części całościowego i wielosektorowego podejścia do ograniczenia palenia tytoniu na świecie.
Światowa Organizacja Zdrowia dąży do przygotowania państw członkowskich na wprowadzenie nowych, jednolitych, wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych. Jednolite opakowania są ważnym środkiem zmniejszenia popytu na wyroby tytoniowe – poprzez obniżenie atrakcyjności papierosów, ograniczenie stosowania opakowań jako formy reklamy i promocji, a także zwiększają skuteczność profilaktyki i ostrzeżeń zdrowotnych. Jednolite opakowania nie zawierają logo firmowych, kolorów, obrazków lub informacji reklamujących wyrób tytoniowy.

Głównymi zamierzeniami tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu są:
1. Dostarczenie rzetelnych informacji na temat jednolitych opakowań.
2. Zachęcenie państw członkowskich do wzmocnienia działań związanych z pakowaniem i etykietowaniem opakowań, a także ograniczeniem reklamowania, promowania i sponsorowania wyrobów tytoniowych.
3. Pomoc państwom członkowskim przed ingerencją przemysłu tytoniowego w procesy polityczne związane z ujednoliceniem opakowań.

SK PCK popiera i włącza się w realizację polityki ograniczenia konsumpcji wyrobów tytoniowych, w szczególności w zakresie edukacji na temat skutków zdrowotnych i ekonomicznych palenia papierosów i papierosów- zachęcamy do wypożyczania filmów i materiałów edukacyjnych przez klasy na zajęcia z wychowawcą.

powrót