strona główna szkoły

 

Jednym z punktów realizacji projektu „ Żyj mądrze- zdrowo i sportowo”, dotyczącym aktywności ruchowej, był szkolny konkurs plastyczny:

„Człowiek w ruchu, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch”.

W konkursie mógł brać każdy chętny uczeń Zespołu Szkół. Celem konkursu było przedstawienie aktywności ruchowej, jako ważnego czynnika kształtującego zdrowie. Na konkurs wpłynęło 79 prac.
Typowanie zwycięzców odbywało się dwojako:

  • pierwszy sposób polegał na wyborze prac przez Komisję, w skład której wchodzili:
    dyrektor szkoły- Ewa Kaczmarek
    nauczycielka plastyki: Renata Jakubowska
    współrealizator projektu: Beata Szpojda

  • drugi sposób polegał na głosowaniu przez społeczność szkolną na najciekawsze prace .

Laureatami wybranymi przez Komisję zostali uczniowie:
Angelika Gibowska, klasa V – I nagroda
Wiktor Piechnik, klasa VI - II nagroda
Weronika Sobolewska, klasa V – III nagroda

Laureatami wybranymi przez widzów zostali:
Fabian Zydor, klasa V - I nagroda
Krzysztof Czajka, klasa VI - II nagroda
Angelika Wojciechowska, klasa IV - III nagroda

Każdy z laureatów otrzymał dyplom i nagrodę, które zostały wręczone podczas festynu sportowego.

Zdjęcia z wystawy prac konkursowych i nagrodzonych :

Angelika Gibowska, klasa V – I nagroda
Wiktor Piechnik, klasa VI - II nagroda Weronika Sobolewska, klasa V – III nagroda
   
Fabian Zydor, klasa V - I nagroda
Krzysztof Czajka, klasa VI - II nagroda Angelika Wojciechowska, klasa IV - III nagroda

powrót