strona główna szkoły

 

Z wizytą we wrzesińskiej Oczyszczalni Ścieków
29 maja br., po zakończonych obchodach „Majówkowego Dnia Dziecka ze Szkolnym Kołem PCK”, uczniowie klasy 4,5 i 6 SP mogli zapoznać się z pracą i działaniem oczyszczalni ścieków podczas jej zwiedzania . Uczniów po terenie oprowadzał pan Maciej Tłoczek, tłumacząc przystępnie jak działa oczyszczalnia, jaką technologią się posługuje. Uczniowie zapoznali się między innymi z : przebiegiem wody w przyrodzie, jak każdy człowiek wpływa bezpośrednio na jakość wody. Dowiedzieli się także ,że we Wrześni istnieje sieć rozdzielcza kanalizacji na sanitarną i deszczową. Ścieki do oczyszczalni doprowadzane są po kratach i piaskownikach, znajdujących się na przepompowni głównej przy ul. Miłosławskiej 8. A stamtąd siecią rurociągów tłocznych doprowadzane są na teren oczyszczalni przy ul.Gen.Sikorskiego. Oczyszczalnię ścieków we Wrześni budowano w latach 1994-1996. Zlokalizowana została we wschodniej części miasta i działa do dziś jako oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z usuwaniem związków biogennych, metodą osadu czynnego. Powstające na Oczyszczalni osady: wstępny i nadmierny, po zagęszczeniu podlegają beztlenowej fermentacji metanowej w otwartych komorach fermentacyjnych.

'

powrót