strona główna szkoły

   

PRZEGLĄDY STOMATOLOGICZNE

SK PCK wspólnie z pielęgniarką szkolną zorganizowało przeglądy stomatologiczne dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
24 III br. kontrolę dentystyczną przeprowadzono u uczniów SP i klas „życia”. Podobna kontrola dla gimnazjalistów odbyła się w dniu 12 maja br. Uczniów przebadano w Poradni Nowamed we Wrześni. Wszystkich uczniów badano za zgodą rodziców. Wyniki kontroli stomatologicznej nie budzą zachwytu. Stan uzębienia wszystkich uczniów jest oględnie mówiąc zły.

Podsumowanie obu wizyt stomatologicznych wygląda następująco:

W Szkole Podstawowej :

  • Przebadano – 51 uczniów

  • Liczba zębów stałych do leczenia – 159

  • Liczba zębów mlecznych do leczenia – 29

  • Zalecono kontrolę u ortodonty ( wady zgryzu) – 41 uczniom

W Gimnazjum :

  • Przebadano – 66 uczniów

  • Liczba zębów stałych do leczenia – 387

  • Zalecono kontrolę u ortodonty ( wady zgryzu) – 11 uczniom

Wszyscy uczniowie otrzymali do domu indywidualne kartki informujące o konieczności dalszego leczenia stomatologicznego. Uczniowie Szkoły Podstawowej dodatkowo od pani doktor otrzymali próbki pasty do zębów.
Uczniom z Gimnazjum udało się przeprowadzić wywiad z panią stomatolog

   
   
   
   
   
   

powrót