strona główna szkoły


 


OTARCIA NASKÓRKA I SKALECZENIA

Niezależnie od tego jak poważny jest uraz, ranę trzeba dokładnie oczyścić i założyć opatrunek.

Co robić?
Przemyj skaleczone miejsca wodą z mydłem, a następnie zdezynfekuj np. wodą utlenioną. Jeśli rana mocno krwawi przyłóż sterylny gazik i lekko uciśnij. Kiedy krwawienie ustanie, załóż opatrunek i przymocuj go bandażem lub plastrem.

Kiedy do lekarza?

  • rana jest głęboka , co może spowodować uszkodzenie wiązadeł i ścięgien;

  • krwawienie jest obfite i nie ustaje;

  • rana jest długa, a jej brzegi są rozchylone; . lekarz musi założyć szwy;

  • ból nasila się, z rany sączy się ropa lub na skórze pojawiły się czerwone pręgi rozprzestrzeniające się
    w kierunku serca, co świadczy o zakażeniu.

Pamiętaj!

Nigdy nie smaruj zranionego miejsca śliną ani nie stosuj żadnych maści bez wiedzy lekarza.
Wzrasta wówczas ryzyko zakażenia.


Do sporządzania opatrunku nie używaj waty, a jedynie sterylnej gazy.

powrót