strona główna szkoły


 


ZŁAMANIE

Złamanie to przerwanie ciągłości tkanki kostnej.
Charakteryzuje je silny ból, zniesienie ruchomości, nienaturalne ustawienie kończyny, nieprawidłowa ruchomość w miejscu złamania, zniekształcenia kończyny, czasami otwarta rana.
Należy pamiętać, że każdy nieostrożny ruch może spowodować uszkodzenie naczyń, skóry, czy nawet nerwów i doprowadzić do powikłań.

Co robić?

Gdy podejrzewamy złamanie, należy natychmiast wezwać pomoc lekarską.

Do czasu jej przybycia:

  • nie wolno wykonywać żadnych ruchów w miejscu uszkodzenia.

  • unieruchomić kończynę złamaną dosuwając doi niej zdrową – tak jak uczycie się na kursach I pomocy lub na lekcjach z PO.

  • jeżeli jest to złamanie otwarte – należy zabezpieczyć ranę jałowym opatrunkiem, ewentualnie usztywnić kończynę. Jeżeli jednak nie wiemy, jak to zrobić, lepiej poczekajmy na pomoc.

Kiedy do lekarza?

Natychmiast !!!

powrót