strona główna szkoły


 


I pomoc w poparzeniach termicznych

IWSKAZANIA OGÓLNE DLA WSZYSTKICH POPARZEŃ:

 • osobie poparzonej należy zdjąć wszelkiego rodzaju biżuterię, paski , buty i ciasno przylegającą do ciała odzież zanim pojawi się opuchlizna.

 • Nie zrywaj ubrania jeśli przywarło do rany tylko delikatnie rozetnij.

 • Nie ignoruj poparzeń twarzy, rąk lub stóp – konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarza.

W przypadku pożaru mamy do czynienia z oparzeniem termicznym

OPARZENIA TERMICZNE –spowodowane są przez kontakt ze źródłem otwartego ognia, gorące płyny, nagrzane powietrze i inne źródła wysokiej temperatury

Co robić?

 • Odsuń poszkodowanego od źródła wysokiej temperatury

 • Schładzaj ranę po oparzeniu zimną wodą, nie dotykaj rękoma.

 • Sprawdź czy jest tętno, zatamuj ewentualne krwawienie z rany.

 • Zabezpiecz ranę opatrunkiem / najlepiej jałowym – jeśli posiadasz w apteczce/. Pamiętaj , by nie używać waty , ligniny tylko gazę .

 • Utrzymuj stałą temperaturę ciała poparzonego - w przypadku dużych poparzeń może wystąpić wstrząs termiczny /blada spocona skóra, szybkie tętno, pobudzenie psychoruchowe, dreszcze /- tu koniecznie wezwij lekarza .

Bardzo ważne!
W przypadku oparzeń termicznych , zwłaszcza dużych nie stosuj żadnych olejków ,aerozoli lub maści – wystarczy schłodzenie zimną wodą. Nie przekłuwaj pęcherzy!
Jeśli twoje ubranie się pali- okryj się kocem lub kurtką i kulaj się po ziemi, by ugasić ogień. Nigdy nie biegnij!

W przypadku małych oparzeń termicznych , np. ogniem zapalniczki lub palnikiem kuchenki gazowej należy postępować podobnie:

 • Oziębić miejsce oparzenia zimną wodą aż do ustąpienia bólu

 • Ułóż oparzoną rękę lub nogę wyżej

 • Dodatkowo można założyć , najlepiej schłodzony zimną woda opatrunek

 • Przy niedużym oparzeniu podać zimne płyny ( woda niegazowana), wezwać pogotowie lub najbliższego lekarza.

Ale pamiętaj!
Gdy oparzenie zewnętrzne jest bardzo duże i rozległe, lub doszło do poparzeń wewnętrznych organów nigdy ale to nigdy nie podawaj żadnych płynów i pokarmów.
Nie pozostawiaj też poparzonej osoby bez nadzoru do przyjazdu pogotowia


Zabezpieczenie rany oparzeniowej - pokaz w wykonaniu dziewcząt ze SK PCK, z Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni ( podczas podsumowania projektu „Nie igraj z ogniem”).


Oceń objawy oparzenia termicznego
(im ich więcej – tym poważniejszy stan poszkodowanego):

 • rumień (zaczerwienienie skóry),

 • ból,

 • obrzęk,

 • pęcherze,

 • wstrząs (przy rozległych oparzeniach),

 • duszność, kaszel, trudności w oddychaniu (przy oparzeniach dróg oddechowych),

 • utrata przytomności.


Sprawdzanie tętna - pokaz w wykonaniu dziewcząt ze SK PCK, Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni ( podczas podsumowania projektu „Nie igraj z ogniem”).


Zabezpieczenie poszkodowanej przed wychłodzeniem - pokaz w wykonaniu Ilony Piasecznej, Kingi Kwiatkowskiej, Klaudii i Karoliny Zygmunt ze SK PCK , z Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni ( podczas podsumowania projektu „Nie igraj z ogniem”).

powrót