O NAS...,

czyli czym zajmuje się Szkolne Koło PCK.

Opiekę nad Szkolnym Kołem PCK pełni nieprzerwanie od 1991 roku nauczycielka Dorota Drela.
Nasza praca w Szkolnym Kole PCK jest pracą społeczną na rzecz środowiska szkolnego kierunku profilaktyki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Promujemy zdrowie poprzez organizowanie:

konkursów wiedzy,
szkolnych i międzyszkolnych olimpiad zdrowia (także o zasięgu powiatowym i wojewódzkim ),
prelekcji i pogadanek dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
wycieczek, biwaków, rajdów,
kursów pierwszej pomocy,
rajdów czerwonokrzyskich
spotkań integracyjnych typu „ Andrzejki”, „ Mikołajki” z PCK, spotkania opłatkowe, baliki karnawałowe...,
tablicy z plakatami, gazetkami oświatowymi,
integracyjnych spotkań towarzyskich i konkursowych z młodzieżą ze Szkolnych Kół PCK z innych szkół specjalnych i tzw. masowych.

W działalność Koła włączamy najmłodszych uczniów poprzez skupienie ich w „ Klubie Wiewiórka”, gdzie poznają i nabywają podstawowe nawyki i umiejętności związane z higieną, zwłaszcza higieną zębów.

SK PCK czyni również starania, aby pomóc uczniom z rodzin najuboższych, poprzez:

zbiórki odzieży,
zbiórki zabawek i pomocy szkolnych,
robienie paczek żywnościowych z okazji świąt,
pozyskiwanie sponsorów w celu dofinansowania dożywiania i zakup pomocy szkolnych, odzieży itp.

Współpracujemy miedzy innymi z :

Zarządem Rejonowym oraz Wojewódzkim PCK ,
Młodzieżową Krajową Radą PCK,
Powiatowym Inspektoratem Sanitarno Epidemiologicznym,
fundacjami na rzecz osób niepełnosprawnych i PCPR.
klubem „Honorowych Dawców Krwi”,
Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy,
firmami medycznymi typu : Procter & Gamble, Klino......itp.
Komendą Policji Powiatowej,
Państwową Strażą Pożarną,
pielęgniarką szkolną i państwową służbą zdrowia

poprzez np.
pozyskiwanie materiałów i pomocy w szkoleniach, zapraszanie prelegentów,
udział w konkursach, zbiórki żywności i odzieży, kwestowanie,
pozyskiwanie funduszy i sprzymierzeńców.

Staram się włączać wszystkich członków Szkolnego Koła PCK do pracy na rzecz środowiska poprzez:
odwiedzanie Domów Pomocy Społecznej, szpitala, zakładów pracy z występami artystycznymi i drobnymi, samodzielnie wykonanymi upominkami,
udział w zbiórkach żywności, odzieży i kwestowaniu na rzecz potrzebujących,
pomaganie młodszym kolegom w czynnościach sprawiających im kłopoty.

Koło prowadzi kronikę, w której zawarte są wyróżnienia, listy gratulacyjne, podziękowania i zdjęcia.
Posiadamy też własną biblioteczkę promocji zdrowia oraz wideotekę, z której zawartości często korzystają nauczyciele na swoich zajęciach lekcyjnych.
Od 2001 roku Szkolne Koło PCK wydaje własną gazetkę „ Uczeń i Zdrowie” . Przy jej redagowaniu pomaga młodzież nie tylko ze SK PCK.
Gazetka posiada własną stronę internetową:
www.zss.wrzesnia.powiat.pl/pck/tytul.htm
Możesz do nas napisać na adres elektroniczny:
uczenizdrowie@wp.pl
Uchwałą Kapituły Polskiego Czerwonego Krzyża dwukrotnie otrzymaliśmy Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża III i II stopnia, która przypięta jest do sztandaru szkoły.

Nasza praca w Szkolnym Kole PCK jest działalnością pozalekcyjną , dobrowolną i całkowicie społeczną. Jesteśmy wolontariuszami ,bo lubimy pomagać innym.

powrót