strona główna szkoły

   

PROGRAMY ZDROWOTNE REALIZOWANE W ZSS

Wzorem roku ubiegłego programy rozpoczęte będą kontynuowane na tych samych zasadach.
W ramach przypomnienia:

 1. Program „Moje dziecko Idzie do Szkoły” odbiorcami są dzieci z klas „0” przedszkoli i szkół podstawowych oraz ich rodzice. W naszej szkole program realizowany jest w klasie I- III SP i klasach „życia” Celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców na potrzeby dziecka wynikające z rozpoczęcia nauki w szkole. Materiały (broszura dla rodziców, kolorowanka, zeszyt, broszura dla nauczyciela) do programu będą przekazane w późniejszym terminie do placówki.

 2. Program „Radosny Uśmiech Radosna Przyszłość” Odbiorcami są uczniowie klas II szkół podstawowych. W naszej szkole program jest realizowany we wszystkich klasach szkoły podstawowej i klasach „życia” . W klasach starszych profilaktyka została ujęta w osobne zagadnienia do realizacji. Celem programu jest profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia. Materiałów dodatkowych brak. W ubiegłych latach do programu do placówek zostały przekazane przewodnik dla nauczyciela, plakaty, kaseta/ płyta z filmem „Doktor Ząbek i legenda z Zębolandi”.

 3. Program „Trzymaj Formę” odbiorcami programu są uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjum. Celem programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej. Dodatkowe materiały na ten moment są nie planowane. Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej programu www.trzymajforme.pl

 4. Projekt PL 0432 „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” odbiorcami projektu są dzieci z klas „0” przedszkoli, szkół podstawowych ( u nas objęte zostały programem klasa I- III SP i klasy „życia”) oraz klas I-III gimnazjum ,a także rodzice. Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży w Polsce poprzez zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży narażonych na nadwagę, otyłość i choroby dietozależne. Materiały do realizacji zostały przekazane w zeszłym roku szkolnym. Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej projektu www.badzmyzdrowi.pl.

 5. Profilaktyka HIV/AIDS tematyka proponowana do realizacji w klasach I-III szkół gimnazjalnych. Celem jest: uświadomienie, że zagrożenie HIV może dotyczyć każdego człowieka, odniesienie możliwości zakażenia wirusem HIV do samego siebie i partnera, wskazanie na sposoby ochrony przed zakażeniem HIV,zachęcenie do wykonywania testów w kierunku HIV, wzajemnej edukacji nt HIV/AIDS oraz wzrost poziomu wiedzy o HIV/AIDS i przełożenie jej na bezpieczne zachowania seksualne.
  Tegoroczna kampania społeczna przebiega pod hasłem „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS”. Kampania pod tym hasłem rozpoczęła się już w roku 2007, natomiast w 2009 została wznowiona. Głównym celem kampanii jest zachęcenie kobiet, planujących macierzyństwo i oczekujących dziecka, do wykonania testu w kierunku HIV. W ramach kampanii zostały wydrukowane ulotki i plakaty oraz powstał spot reklamowy i strona internetowa (
  www.aids.gov.pl/kampanie/2009_2/ ). Został ogłoszony konkurs pt.: „Nie daj szansy AIDS” regulamin został przesłany do szkół oraz znajduje się na stronie internetowej PSSE we Wrześni http://pssewrzesnia.pis.gov.pl
  Proponowane jest włączenie w odchody światowego Dnia o AIDS, który przypada 01.12 oraz Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS – trzecia niedziela maja w tych dniach można zorganizować punkty informatyczne, informacje przez radiowęzeł, gazetki, pogadanki itd.
  Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej Krajowego Centrum ds AIDS
  http://www.aids.gov.pl Znajduje się tam również ciekawa gra edukacyjna.

 6. Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. Celem programu jest zmniejszenie zachorowań wynikających z palenia tytoniu poprzez zmniejszenie czynnej i biernej ekspozycji na dym tytoniowy. W ramach programu:
  ? Konkurs „Palić nie palić oto jest pytanie” wzorem roku ubiegłego. Ogłoszenie nastąpi w I kwartale 2011 rok - konkurs skierowany do klas V szkół podstawowych.
  ? Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu (ŚDbT)– 31 maja 2011
  ? Kampania „Rzuć palenie razem z nami” (RzPRzN) 3 czwartek listopada – 18.11.2010.

 7. Program „Czyste powietrze wokół nas”. Program skierowany jest do dzieci klas „0” przedszkoli i szkół podstawowych oraz ich rodziców. ( w naszej szkole objęte zostały tym programem klasy „żucia”). Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. W ramach programu zostanie przekazana płyta do placówek realizujących już program.

 8. Program „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Odbiorcami programu są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjum. Celem programu jest zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie: umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich oraz postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia.

 9. Program „Nie pal przy mnie proszę”. Odbiorcami programu są uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Celem programu jest zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie, kształtowanie: umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich oraz postaw asertywnych.

 10. „Wybierz Życie- Pierwszy Krok” – program edukacyjny, obejmujący tematykę profilaktyki raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem HPV u młodych ludzi.
  Adresatem programu są uczniowie klas ponadgimnazjalnych.( dziewczęta i chłopcy ), kadra pedagogiczna i rodzice uczniów.
  Więcej szczegółów oraz materiały edukacyjne na stronie;
  www.pierwszykrok.edu.pl

powrót