strona główna szkoły


 


Wywiad z panem Pawłem Miechowiczem - pielęgniarzem i koordynatorem karetki reanimacyjnej.

Czy może nam Pan krótko opowiedzieć o sobie i swojej pracy?
Jestem pielęgniarzem anestezjologicznym ( czyli zajmującym się przywracaniem pracy serca i oddechu, asystującemu lekarzowi przy operacjach ..., przyp. Red. )z 25 – letnim stażem pracy w służbie zdrowia, a od 20 lat pracuję w pomocy doraźnej, czyli w tzw. starym pogotowiu ratunkowym. Początkowo pracowałem na stanowisku dyspozytora, a obecnie jako pielęgniarz w zespole karetki reanimacyjnej.

Czy we Wrześni jest pogotowie ratunkowe?
Obecnie we Wrześni nie istnieje pogotowie ratunkowe. W wyniku reorganizacji komórka ta została wchłonięta do systemu ratownictwa. Karetki, które posiadamy stanowią integralną część Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Gdzie się to nowe „Ratownictwo” znajduje?
Miejsce postoju karetek znajduje się przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a Centrum Powiadamiania Ratunkowego znajduje się przy Straży Pożarnej.

Co należy do zadań zespołu karetki?
Do zadań zespołu wyjazdowego należy:
udzielanie szybkiej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub nagłego stanu pogorszenia się zdrowia, szybka pomoc uczestnikom wypadków drogowych oraz wyjazdy związane z porodem i zagrożoną ciążą, a także natychmiastowa pomoc w przypadku katastrof.

Kto wyjeżdża na wezwanie chorego?
Zasadniczo należy tu wyróżnić dwa zespoły wyjazdowe. Są to :
1. Zespół Wypadkowy, w skład którego wchodzi: lekarz, ratownik medyczny i kierowca.
2. Zespół Reanimacyjny, na który składa się: lekarz, pielęgniarka ( pielęgniarz ),ratownik medyczny i kierowca.
Nad całokształtem i koordynacją pracy w „Ratownictwie” czuwa dyspozytor Centrum Powiadamiania Ratunkowego, który odbiera informacje o zdarzeniach i decyduje o wysyłaniu odpowiedniego zespół karetki.

Iloma i jakimi karetkami dysponuje nasze „Ratownictwo „we Wrześni?
Września na dzień dzisiejszy dysponuje dwoma wysokiej klasy ambulansami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt ratunkowy.

Jak oznaczone są te ambulanse?
Nasze ambulanse ( karetki ) oznaczone są niebieskimi krzyżami symbolizującymi ratownictwo medyczne oraz dużą, niebieską literą „R” w czerwonej obwolucie, która oznacza samochód reanimacyjny.
Karetki wyposażone są również w charakterystyczne( znane wszystkim ) sygnały dźwiękowe. Ponadto na dachu mają niebieskie, pulsujące światła , które sygnalizują pojazd uprzywilejowany.

Kiedy i jak należy wzywać karetkę ratunkową?
Wezwanie pomocy powinno odbywać się w sytuacjach uzasadnionych, to znaczy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Do stanów takich należą np.: nagła utrata przytomności lub świadomości, zaburzenia układu krążenia lub oddychania, urazy wielonarządowe, wypadki komunikacyjne i nieplanowe porody. Pomoc należy wezwać dzwoniąc z telefonu stacjonarnego pod numer - 999 lub z komórki – pod numer 112. Połączymy się wówczas z dyspozytorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego ( CPR).
W pierwszej kolejności należy określić miejsce zdarzenia i co się stało. Następnie podać dane personalne chorego. Informacje przekazujemy spokojnie i wyraźnie, odpowiadając na wszystkie pytania dyspozytora.

Czy każde wezwanie karetki ratunkowej jest bezpłatne?
Na dzień dzisiejszy każde uzasadnione wezwanie pomocy zespołów wyjazdowych jest bezpłatne.

Czy zdaniem pana, ludzie często wzywają niepotrzebnie karetkę?
Tak stwierdzam, że w 80 % wezwania pomocy zespołów wyjazdowych są niepotrzebne, gdyż takiej pomocy mogliby udzielić lekarze rodzinni.

Jakie są Pana marzenia zawodowe?
Moim marzeniem jest , by nakłady finansowe państwa na służbę zdrowia były większe. Moglibyśmy wtedy pracować na coraz nowocześniejszym sprzęcie i z większą skutecznością ratować ludzkie życie.
Marzy mi się także, by ratownictwo medyczne ( i inne zawody medyczne) zyskało takie samo uznanie jak inne służby ratownicze, tj., Straż Pożarna i Policja.

Dziękujemy za poświęcony nam czas
Życzymy sukcesów w trudnej i odpowiedzialnej pracy.


Redakcja Biuletynu
„Uczeń i Zdrowie”

POWRÓT