strona główna szkoły


 WYWIAD Z NACZELNIKIEM OSP W PYZDRACH - PANEM PIOTREM SIKORĄ

Pytanie: Czy mógłby Pan się przedstawić naszym czytelnikom?
Odpowiedź: Nazywam się Piotr Sikora. Z wyboru jestem naczelnikiem OSP/ Ochotniczej Straży Pożarnej/ w Pyzdrach, ale mój zawód wykonywany to drukarz. Można powiedzieć, że jestem wielkim sympatykiem straty pożarnej i powierzoną mi funkcję traktuję bardzo poważnie.

Pytanie: Proszę powiedzieć ,jak długo pracuje Pan w straży Pożarnej?
Odpowiedź: Ze strażą moja przygoda zaczęła się od czasu szkoły podstawowej, kiedy to brałem udział w zawodach strażackich organizowanych na terenie naszej gminy. Najpierw były to młodzieżowe drużyny pożarnicze, a potem seniorzy. Wielka radość była, gdy wracaliśmy z pucharem do remizy strażackiej. I tak z roku na rok...Teraz to już nie startuję, tylko sam szkolę naszą młodzież, którą fascynuje pożarnictwo.

Pytanie: W jaki sposób Pan trafił do zawodu?
Odpowiedź: Jak już nadmieniłem nie pracuję w straży zawodowo, lecz jestem ochotnikiem, zapaleńcem, który niesie pomoc jeśli może.

Pytanie: Czy zawsze chciał Pan być strażakiem?
Odpowiedź: Można powiedzieć, że fascynuje mnie praca strażaka , ale w tej chwili jestem ochotnikiem i fascynatem.

Pytanie: Czy każdy człowiek może zostać strażakiem, czy też musi spełniać jakieś warunki?
Odpowiedź: Zostać strażakiem...nie jest łatwo. Jeśli chodzi o służbę zawodową to trzeba przede wszystkim mieć wzorowe zdrowie, umieć współdziałać w grupie i przejść odpowiednie szkolenie. A u ochotnika oprócz zdrowia i sprawności fizycznej liczy się przede wszystkim niesienie bezinteresownej pomocy.

Pytanie: Czym różni się Ochotnicza Straż pożarna od Państwowej Straży Pożarnej?
Odpowiedź: W PSP oczywiście pracują strażnicy zawodowo, którzy wykonują swoje zadania, pełniąc służbę w jednostce. Natomiast w OSP nasza praca to praca społeczników, wolontariuszy, fascynatów, którzy niosą pomoc bezinteresownie.

Pytanie: Jakie są obowiązki i zadania Straży Pożarnej?
Odpowiedź: Straż Pożarna ma bardzo szeroki zakres działań- od ratowania ludzi i ich mienia, ratowania z różnych klęsk żywiołowych (np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi- przyp. Redakcji) do ściągania kotów z drzew...

Pytanie: Czy praca strażaka zmieniła się w ciągu ostatnich lat, jak?
Odpowiedź: Wraz z postępem i rozwojem techniki zmieniał się sposób pracy, przede wszystkim chodzi o wyposażenie jednostek w nowocześniejszy sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Obecnie wzrosła liczba wypadków drogowych i tu właśnie dziś strażacy niosą pomoc w pierwszej kolejności.

Pytanie: W jaki sposób ma postępować młody człowiek, gdy wybuchnie pożar w jego otoczeniu? Czy zawsze postępować należy tak samo?
Odpowiedź: Przede wszystkim należy zapobiegać powstawaniu takich sytuacji, kiedy jednak już zaistnieje to powinno się znać numery alarmowe i niezwłocznie zgłosić to zdarzenie odpowiednim służbom .

Pytanie: Na co zwróciłby Pan szczególną uwagę naszym uczniom? Co chciałby im Pan powiedzieć ?
Odpowiedź: Każdy kiedyś z nas był młodym i rozumiał świat inaczej, ale pamiętać należy ,że życie ma się jedno. Zanim zrobisz coś głupiego sobie lub innym- trzy razy pomyśl.

Wywiad przeprowadził :
Mateusz Chlebowski z ZSZ Nr 2 we Wrześni

POWRÓT