strona główna szkoły


 JAK JEŹDZIĆ BEZPIECZNIE ROWEREM? WYWIAD Z POLICJANTEM

Dzień dobry, jesteśmy z gazetki „Uczeń i zdrowie”. Dziękujemy, że zechciał Pan się z nami spotkać i odpowiedzieć na kilka pytań.

Pytanie: Czy mógłby Pan się przedstawić i podać jakie pełni stanowisko oraz funkcję w Policji?
Odpowiedź:
Nazywam się Adam Wojciński. Pełnię funkcję starszego posterunkowego w Zespole Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni.

Pytanie: Jak według przepisów, powinien być wyposażony rower i rowerzysta?
Odpowiedź:Rower oraz wózek rowerowy powinny być wyposażone:
1) z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
2) z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, o kształcie innym niż trójkąt oraz w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
3) w światła, o których mowa w ust. 3 pkt 3. Jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;
4) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
5) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Pytanie: Proszę powiedzieć nam kto może otrzymać kartę rowerową ?
Odpowiedź:
Kartę rowerową może otrzymać osoba, która ukończyła lat 10 i zadała stosowny egzamin teoretyczny i praktyczny.

Pytanie: Czy jazda rowerem bez karty rowerowej jest karalna ?
Odpowiedź: Tak, jest to wykroczenie. Osoba poruszająca się rowerem, która ukończyła lat 10 powinna mieć przy sobie zawsze kartę rowerową.

Pytanie: Jakie dokumenty wymagane są od rowerzysty niepełnoletniego i pełnoletniego?
Odpowiedź:
Osoby, która ukończyły lat 18 nie obowiązuje karta rowerowa .
Ale jak już mówiłem, osoba niepełnoletnia powinna mieć zdaną kartę rowerową i posiadać ją przy sobie.

Pytanie: Czy rowerzysta może jechać po jezdni , gdy w pobliżu mamy wyznaczoną śnieżkę rowerową?
Odpowiedź:
Nie, nie można jeździć po jezdni, jeżeli mamy wyznaczoną ścieżkę dla rowerów. Mówi o tym art.33 par.1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.
Art.33.1.Kierujący rowerem jest zobowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów , jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym .

Pytanie: Kiedy możemy jechać rowerem po chodniku ?
Odpowiedź:
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy :
1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
2 ) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów ;
3 ) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), jednak zawsze z zastrzeżeniem ust . 6
-kierujący rowerem ,korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachowując szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Pytanie: Czym różni się droga dla rowerów od pasa ruchu dla rowerów ?
Odpowiedź:
Droga dla rowerów jest zawsze w dwóch kierunkach, a pas ruchu w jednym.

Pytanie: Co to jest śluza dla rowerów? Co ona daje rowerzyście?
Odpowiedź:
Jest to część jezdni na wlocie skrzyżowania, na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu, przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa i oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Pytanie: Czy to prawda, że w myśl przepisów drogowych, kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower , jadące powoli pojazdy z prawej strony ?
Odpowiedź:
Tak jest to prawda, może.

Pytanie: Kiedy rowerzysta ma pierwszeństwo na drodze?
Odpowiedź:
W szczególności rowerzysta ma zawsze pierwszeństwo na ścieżce rowerowej .Poza tym według zasad pierwszeństwa obowiązujących wszystkich w ruchu drogowym.

Pytanie: Jak powinien się zachować rowerzysta, gdy jest wyprzedzany przez pojazd?
Odpowiedź:
Zachowanie rowerzysty podczas wyprzedzania jest takie samo jak kierującego samochodem , czyli rowerzysta musi zjechać jak najbliżej do prawej strony jezdni ,w celu ułatwienia wyprzedzenia.

Pytanie: Czy rowerzysta może wyprzedzać pojazd uprzywilejowany, np. karetkę pogotowia?
Odpowiedź:
Ogólne zasady mówią, że nie wolno wyprzedzać pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.

Pytanie: Czy rowerzystom wolno jechać po ulicy lub chodniku obok siebie?
Odpowiedź:
Zabrania się rowerzystom jeździć obok siebie! Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka jazda nie będzie utrudniała w żaden sposób poruszania się innym uczestnikom, i gdy nie będzie powodowała zagrożenia na drodze lub chodniku.

Pytanie: Gdzie nie można cofać się rowerem?
Odpowiedź:
Rower jest pojazdem, więc zabrania się cofania w tunelu, na moście, wiadukcie.

Pytanie: Czy ze swojego zawodowego doświadczenia , mógłby pan wymienić, jakie są najczęstsze wykroczenia popełniane przez rowerzystów?
Odpowiedź:
Karygodnym i powtarzającym się nagminnie wykroczeniem jest przejeżdżanie rowerem przez przejście dla pieszych!
Kolejnymi przykładami wykroczeń są:
- nieuprawniona przepisami jazda po chodnikach ,
- wymuszanie pierwszeństwa na pieszych,
- brawura i brak rozwagi( z samochodem rowerzysta nie ma szans),
- wyścigi po alejkach parkowych, brak świateł ( zwłaszcza po zmroku),
- brak sygnalizowania manewrów,
- przejeżdżanie na czerwonym świetle, nie zachowanie ostrożności przy przecinaniu jezdni.

Dziękujemy za udzielony wywiad i poświecony nam czas
Wywiad z policjantami przeprowadziły i opracowały uczennice klasy V: Maria Nowak i Weronika Gibowska.

Na zdjęciu: autorki wywiadu i policjanci: Przemysław Teodorczyk i Adam Wojciński.

W imieniu obu policjantów odpowiedzi udzielał Adam Wojciński .

POWRÓT