strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

Plan pracy Rady Rodziców
przy Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni

I. Sprawy wychowawcze :

 1. Zebranie rodziców ( trójek klasowych ).

 2. Udział rodziców w wywiadówkach..

 3. Współpraca trójek klasowych z wychowawcami klas i Dyrekcją Szkoły poprzez :
  • realizację planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły w części dotyczącej wychowania,
  • angażowanie wszystkich rodziców do pracy wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą naszej szkoły,
  • udział w lekcjach wychowawczych i przedmiotowych,
  • analizę przyczyn nieobecności ucznia w szkole,
  • analizę warunków bytowych uczniów,
  • pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych, wycieczek klasowych itp.

 4. Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów wymagających takiego wsparcia.

II. Sprawy administracyjno – gospodarcze :

 1. Zatwierdzenie planu pracy szkoły.

 2. Wydawanie opinii dotyczących nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego.

 3. Opiniowanie innych dokumentów wewnętrznych szkoły.

 4. Prowadzenie ścisłej dokumentacji z działalności Rady Rodziców.

 5. Udzielanie pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i szkoły jak : zakup pomocy naukowych, zakup nagród dla najlepszych uczniów i absolwentów szkoły, wieczorki taneczne, bilety wstępu itp.

 6. Inne pomoce gospodarcze w miarę potrzeb szkoły.

 7. Pozyskiwanie sponsorów na działalność organizacyjną.

 8. Terminowe rozliczanie i księgowanie wydatków i przychodów.

powrót