strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

GIMNAZJUM NR 3
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA WE WRZEŚNI

Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Język polski
Język angielski
Matematyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Biologia
Geografia
Fizyka
Chemia
Zajęcia techniczne
Informatyka
Muzyka
Plastyka
Zajęcia artystyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowanie fizyczne
Religia

Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Funkcjonowanie w środowisku
Plastyka
Technika
Muzyka z rytmiką
Wychowanie fizyczne
Religia

powrót