strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

  Lekcje w domu


kl. 2a BS wych. p. Dorota Narożna

Język polski

Temat: Ćwiczenia ortograficzne. - zadanie wykonaj w dniach 22 - 23 czerwca

Temat: Części mowy – powtórzenie wiadomości.- zadanie wykonaj w dniach 15 - 16 czerwca

Temat: Janusz Korczak – „Nie ma dzieci. Są ludzie”. - zadanie wykonaj w dniach 9-10 czerwca

Temat: 1. W galerii sztuki awangardowej.2.Ćwiczenia ortograficzne – pisownia wyrazów z „ch” i „h” .- zadanie wykonaj w dniach 1 i 2 czerwca

Matematyka

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości – Proste, płaszczyzny i kąty w przestrzeni. - zadanie wykonaj w dniu 22 czerwca

Temat: Kąt dwuścienny. - zadanie wykonaj w dniu 15 czerwca

Temat: Wzajemne położenie prostych i płaszczyzn w przestrzeni. - zadanie wykonaj w dniu 8 czerwca

Temat: Sprawdzenie wiadomości – Figury na płaszczyźnie i obliczenia z zastosowaniem trygonometrii. <<<>>> sprawdzian - zadanie wykonaj w dniu 1 czerwca

Język angielski

Temat: Vocabulary Bank- ćwiczenia - wykonaj zadania w dniach 22 i 23 czerwca

Temat: Vocabulary Bank- ćwiczenia - wykonaj zadania w dniach 15 i 16 czerwca

Temat: Plants and animals- rośliny I zwierzęta .- wykonaj zadania w dniach 8 i 9 czerwca

Temat: 1, Climate- klimat. 2. Landscape- krajobraz. .- wykonaj zadania w dniach 1 i 2 czerwca

Historia

Temat: Polska w Unii Europejskiej. - wykonaj zadania w dniach 23 czerwca

Temat: Polska w NATO - wykonaj zadania w dniach 16 czerwca

Temat: Prezydenci i premierzy III RP- scena polityczna. - wykonaj zadania w dniach 9 czerwca

Temat: III RP- początki. - wykonaj zadania w dniach 2 czerwca

Przedsiębiorczość

Temat: Egzamin Cech – dokumentacja działalności gospodarczej - część II - zadanie wykonaj w dniach 22 i 23 czerwca

Temat: Egzamin Cech – dokumentacja działalności gospodarczej zadanie wykonaj w dniach 15 i 16 czerwca

Temat: Egzamin zawodowy - cech. zadanie wykonaj w dniach 9 czerwca

Temat: Podsumowanie – współpraca międzynarodowa. zadanie wykonaj w dniach 8 czerwca

Temat: Powtórzenie wiadomości. zadanie wykonaj w dniach 2 czerwca

Temat: Procesy globalizacji. zadanie wykonaj w dniach 1 czerwca

Religia

Temat: Powtarzamy wiadomości z II półrocza. W czasie wakacji pamiętamy o Panu Bogu.- zadanie wykonaj w dniach 22 i 23 czerwca

Temat: Żywa tradycja modlitwy. Chrześcijańskie świadectwo. -zadanie wykonaj w dniach 15 i 16 czerwca

Temat:Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Święta Małgorzata Maria Alacoque. -zadanie wykonaj w dniach 8 i 9 czerwca

Temat:1.Życie według darów Ducha Świętego. 2. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa..-zadanie wykonaj w dniach 1 i 2 czerwca

Wychowanie fizyczne

Temat: 1. Edukacja Zdrowotna. Tworzenie planu własnej aktywności fizycznej . 2.Edukacja Zdrowotna. Dbając o środowisko dbamy o własne zdrowie- projekt plakatu realizacja w dniu 22 i 23 czerwca

Temat: Ćwiczenia fitness . realizacja w dniu 15 i 16 czerwca

Temat: Piłka nożna -Doskonalenie kontroli nad piłką. realizacja w dniu 8 i 9 czerwca

Temat: Piłka nożna -doskonalenie techniki gry. realizacja w dniu 2 czerwca

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z piłką. realizacja w dniu 1 czerwca

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Moje wakacyjne plany. Zasady bezpieczeństwa na wakacjach i w pracy. <<>> prezentacja - zadanie wykonaj w dniu 22 czerwca

Temat: Skutki picia alkoholu.<<>> prezentacja - zadanie wykonaj w dniu 15 czerwca

Wychowanie do życia w rodzinie

Temat:1.W poszukiwaniu idealnej metody antykoncepcyjnej. 2. Aborcja. Co mówi na ten temat: prawo, medycyna i kodeks etyczny?.- zadanie wykonaj w dniu 22 czerwca

Temat:1.Odpowiedzialne rodzicielstwo- to znaczy? 2. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne.- zadanie wykonaj w dniu 25 maja

Zajęcia pozalekcyjne - kółko fizyczne

Temat: 1.„Wielkie i małe konstrukcje Ślepego Zegarmistrza” 2. „Piękno doświadczeń z fizyki” - zadanie wykonaj w dniu 16 i 23 czerwca

Temat: 1. „Energia – wczoraj, dziś i jutro”. 2. „Promieniowanie jonizujące i ryzyko z nim związane”. - zadanie wykonaj w dniu 2 i 9 czerwca


MATERIAŁY ARCHIWALNE - MAJ
Język polski

Temat: W duchu Awangardy Krakowskiej – Julian Przyboś Lipiec.- zadanie wykonaj w dniach 25 i 26 maja

Temat: Zniewolenie formą – Ferdydurke Witolda Gombrowicza.- zadanie wykonaj w dniach 18 i 19 maja

Temat: 1. Formy wypowiedzi – charakterystyka. 2. Ćwiczenia ortograficzne – rzeczowniki typu muzeum, liceum, technikum.. - zadanie wykonaj w dniach 11 i 12 maja

Temat: 1. My pokolenie wolności – Małgorzata Hillar My z drugiej połowy XX wieku. 2. Ćwiczenia językowe – związki frazeologiczne. - zadanie wykonaj w dniach 4 i 5 maja

Matematyka

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości – Figury na płaszczyźnie i obliczenia z zastosowaniem trygonometrii. - zadanie wykonaj w dniach 25 i 26 maja

Temat: Deltoidy na płaszczyźnie – obliczenia z zastosowaniem trygonometrii.- zadanie wykonaj w dniach 18 i 19 maja

Temat: Trapezy na płaszczyźnie – obliczenia z zastosowaniem trygonometrii.- zadanie wykonaj w dniach 11 i 12 maja

Temat: Równoległoboki na płaszczyźnie–obliczenia z zastosowaniem trygonometrii.- zadanie wykonaj w dniach 4 i 5 maja

Język angielski

Temat: 1, Modern technology. 2. Computers- komputery..- wykonaj zadania w dniach 25 - 26 maja

Temat: 1, Science and scientists- ćwiczenia. 2. Modern technology.. - wykonaj zadania w dniach 18 - 19 maja

Temat: 1, Ćwiczenia leksykalne. 2. Utrwalenie wiadomości. - wykonaj zadania w dniach 11 - 12 maja

Temat: 1, Modern technology- nowoczesna technologia. 2. Using appliances - wykonaj zadania w dniach 4 - 5 maja

Historia

Temat: Wybory parlamentarne w Polsce. - wykonaj zadania w dniach 26 maja

Temat: Okrągły stół. - wykonaj zadania w dniach 19 maja

Temat: Rozpad systemu komunistycznego w Polsce. - wykonaj zadania w dniach 12 maja

Temat: Kultura polska od początków lat 80 do końca komunizmu.. - wykonaj zadania w dniach 5 maja

Przedsiębiorczość

Temat: Handel zagraniczny. Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą. zadanie wykonaj w dniach 25-26 maja

Temat: Sprawdzian. Poprawa sprawdzianu- zadanie wykonaj w dniach 18-19 maja

Temat: Powtórzenie wiadomości.- zadanie wykonaj w dniach 12 maja

Temat: Sytuacja na rynku pracy w UE.- zadanie wykonaj w dniach 11 maja

Temat: Bezrobocie.- zadanie wykonaj w dniach 5 maja

Temat: Zatrudnienie.- zadanie wykonaj w dniach 4 maja

Religia

Temat:1.6 grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. 2. Zesłanie Ducha Świętego.-zadanie wykonaj w dniach 25 - 26 maja.

Temat: 1.7 grzechów głównych. 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. - zadanie wykonaj w dniach 18 - 19 maja.

Temat: 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. - zadanie wykonaj w dniach 11 - 12 maja.

Temat: 1.Pan Jezus ukazuje się nad Morzem Tyberiadzkim. 2. Sanktuaria Maryjne. - zadanie wykonaj w dniach 4-5 maja.

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe w rytm muzyki. realizacja w dniu 27 maja

Temat: Piłka nożna - doskonalenie prowadzenia piłki. realizacja w dniu 25 maja

Temat: Ćwiczenia równoważne. realizacja w dniu 19 maja

Temat: Piłka nożna- doskonalenie prowadzenia piłki nogą. realizacja w dniu 18 maja

Temat: Ćwiczenia fitness. realizacja w dniu 12 maja

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. realizacja w dniu 11 maja

Temat: Ćwiczenia fitness. realizacja w dniu 5 maja

Temat: Piłka Nożna gra szkolna. realizacja w dniu 4 maja

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Skutki palenia tytoniu.<<>> prezentacja - zadanie wykonaj w dniu 25 maja

Temat: Obrona przed agresją. - zadanie wykonaj w dniu 18 maja

Temat: Cyberbezpieczeństwo na co dzień.. - zadanie wykonaj w dniu 11 maja

Wychowanie do życia w rodzinie

Temat:1.Odpowiedzialne rodzicielstwo- to znaczy? 2. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne..- zadanie wykonaj w dniu 25 maja

Temat: 1.Świadomość własnej płciowości. 2. Zgodnie z naturą, czyli o momentach rozpoznawania płodności. - zadanie wykonaj w dniu 27 kwietnia

Zajęcia pozalekcyjne - kółko fizyczne

Temat: 1. „ Fizyka kolorów” .2. „Piękno symetrii i porządek". - zadanie wykonaj w dniu 19 i 26 maja

Temat: 1. „ Światło a życie” .2.„O świetle raz jeszcze…”. - zadanie wykonaj w dniu 5 i 12 maja


MATERIAŁY ARCHIWALNE - MARZEC I KWIECIEŃ
Język polski

Temat: O miłości poważnie i żartobliwie–Julian Tuwim Colloquium niedzielne na ulicy.. - zadanie wykonaj w dniach 27 i 28 kwietnia

Temat: 1. Optymistyczny autoportret – Kazimierz Wierzyński Zielono nam w głowie. 2. Chwilo trwaj, jesteś piękna! – Leopold Staff Wysokie drzewa. - zadanie wykonaj w dniach 20 i 21 kwietnia

Temat: 1. Tworzenie tekstu pisanego – wywiad- zadanie wykonaj w dniach 6-7 kwietnia

Temat: 1. Ćwiczenia ortograficzne – końcówki ”ą” i „om” w rzeczownikach. 2. Przeszłość i teraźniejszość – wywiad z Ewą Ewart. - zadanie wykonaj w dniach 30-31 marca.

Temat: Człowiek człowiekowi zgotował ten los. - zadanie wykonaj w dniach 23-24 marca.

Historia

Temat: Stan wojenny w Polsce. - wykonaj zadania w dniach 27 - 28 kwietnia

Temat: Polski sierpień 80 i powstanie NSZZ „Solidarności” . - wykonaj zadania w dniach 20 - 21 kwietnia

Temat: Relacja państwo-Kościół w okresie PRL-u . - wykonaj zadania w dniach 6-7 kwietnia

Temat: Kryzysy ideologiczne polityczne i społeczne w powojennej Polsce - c.d. . - wykonaj zadania w dniach 30-31 marca

Temat: Kryzysy ideologiczne polityczne i społeczne w powojennej Polsce. - wykonaj zadania w dniach 23 -24 marca

Temat: Stosunki międzynarodowe po II wojnie światowej - wykonaj zadania w dniach 16 -17 marca

  1. Wskaż zmiany terytorialne w Europie po II wojnie światowej. Podręcznik str. 9 (mapa)
  2. Utrwal pojęcia : żelazna kurtyna, zimna wojna. Podręcznik str. 12
Język angielski

Temat: 1, Land of opportunity- praca z tekstem. 2. Science and scientists- nauka.- wykonaj zadania w dniach 27-28 kwietnia

Temat: 1, Ćwiczenia leksykalne. 2. Addictions- uzależnienia - wykonaj zadania w dniach 20-21 marca

Temat: 1, Ćwiczenia leksykalno- gramatyczne 2. Healthy living- zdrowie - wykonaj zadania w dniach 30-31 marca

Temat: 1, Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne 2. St. Patrick's Day - wykonaj zadania w dniach 23 -24 marca

  1. Wejdż na aplikację https://learningapps.org/
  2. Bez logowania wchodzimy do zakładki język angielski -
  3. Klasa 2 wykonuje zadania z działu Nature,
Matematyka

Temat: Prostokąty na płaszczyźnie – obliczenia z zastosowaniem trygonometrii . - zadanie wykonaj w dniach 27 - 28 kwietnia

Temat: Trójkąty na płaszczyźnie – obliczenia z zastosowaniem trygonometrii. . - zadanie wykonaj w dniach 20 - 21 kwietnia

Temat: Trójkąty na płaszczyźnie – obliczenia z zastosowaniem trygonometrii. - zadanie wykonaj w dniach 6-7 kwietnia

Temat: Kąt wpisany i jego związek z kątem środkowym. - zadanie wykonaj w dniach 30 i 31 marca

Temat: Kąt środkowy i pole wycinka koła. - zadanie wykonaj w dniach 23 i 24 marca

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości – Funkcja kwadratowa w zastosowaniach i nierówności kwadratowe.

Przedsiębiorczość

Temat: Sprawdzenie wiadomości.- zadanie wykonaj w dniach 28 kwietnia

Temat: Rozmowa kwalifikacyjna.- zadanie wykonaj w dniach 27 kwietnia

Temat: Poszukiwanie pracy.- zadanie wykonaj w dniach 20 - 21 kwietnia

Temat: Rynek pracy.- zadanie wykonaj w dniach 6 - 7 kwietnia

Temat: Powtórzenie wiadomości. Przedsiębiorstwo.- zadanie wykonaj w dniach 30 - 31 marca

Temat: Etyka w pracy i biznesie. - zadanie wykonaj w dniach 23 - 24 marca

Temat: Marketing - zadanie wykonaj w dniach 16 - 17 marca

Religia

Temat: 1. Pan Jezus ukazuje się w Wieczerniku – niewierny Tomasz. 2. Uroczystość NMP Królowej Polski. - zadanie wykonaj w dniach 27 - 28 kwietnia.

Temat: 1. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się dwom uczniom. 2. Święto Miłosierdzia Bożego - zadanie wykonaj w dniach 20-21 kwietnia.

Temat: 1. Wielkanoc – Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 2. Pan Jezus daje życie wieczne - zadanie wykonaj w dniach 6-7 kwietnia.

Temat: Powtórzenie wiadomości. zadanie wykonaj w dniach 30-31 marca.

Temat: 1. Wielki piątek. 2. Wielka sobota

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia siłowe. realizacja w dniu 28.04.2020

Temat: Piłka Nożna. Nauka wykonywania stałych fragmentów gry. realizacja w dniu 27.04.2020

Temat: Ćwiczenia kształtujące MM, RR, NM i tułowia. realizacja w dniu 21.04.2020

Temat: Piłka siatkowa gra właściwa Przypomnij sobie zasady gry. realizacja w dniu 20.04.2020

Temat: Piłka siatkowa gra szkolna. realizacja w dniu 06.04.2020

Temat: Nauka zbicia piłki po wystawie realizacja w dniu 05.04.2020

Temat: Doskonalenie rozegrania piłki w zespole trójkowym realizacja 31.03.2020

Temat: Doskonalenie odbioru piłki z zagrywki. realizacja 30.03.2020

Proponuję wam zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu:

https://www.fabrykasily.pl/cwiczenia/domowe - ćwiczenia wykonaj w dniach 23-25 marca

Wychowanie do życia w rodzinie

Temat: 1.Świadomość własnej płciowości. 2. Zgodnie z naturą, czyli o momentach rozpoznawania płodności. - zadanie wykonaj w dniu 27 kwietnia

Temat: 1.Test z dojrzałości do małżeństwa. 2. Być matką, być ojcem. - zadanie wykonaj w dniu 30 marca

Zajęcia z wychowawcą

Temat: 3 maja - Święto Uchwalenia Konstytucji. - zadanie wykonaj w dniu 27 kwietnia

Temat: Aktualne zasady i ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. - zadanie wykonaj w dniu 20 kwietnia

Temat: Zdalne nauczanie. - zadanie wykonaj w dniu 30 marca i 6 kwietnia

Temat: Święta Wielkanocne. - zadanie wykonaj w dniu 6 kwietnia Życzenia

Zajęcia pozalekcyjne - kółko fizyczne

Temat: 1. 50 Lat Ery Kosmicznej. .2.„Od lunety Galileusza do współczesnych obserwacji astronomicznych. - zadanie wykonaj w dniu 21 i 28 kwietnia

Temat: 1. Określenie znaku ładunku elektrycznego.2.Demonstrowanie zjawiska indukcji elektrostatycznej. - zadanie wykonaj w dniu 31marca i 7 kwietnia