strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Podsumowanie projektu w klasie 6

„Nie należy lekceważyć drobnostek,
bo od nich zależy doskonałość”.
Michał Anioł

16 stycznia br. uczniowie klasy VI podsumowali trzymiesięczną pracę nad projektem edukacyjnym „Jak spędzamy wolny czas ? – moje pasje , moje hobby”, którego głównym celem było rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów, wskazanie pożytecznych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, poszerzenie zasobu słownictwa oraz rozwijanie sprawności literackich , komputerowych , manualnych. Uczniowie pod kierunkiem pań: Elżbiety Kruszewskiej i Anny Kulczyńskiej bardzo chętnie i wytrwale pokonywali każde działanie projektu. Między innymi wypełniali ankietę , redagowali list, opisywali swoje zainteresowania, kończyli rozpoczęte zdania, reklamowali książki, układali rymowanki wierszowane, wykonywali prace plastyczne. Na zajęciach informatycznych pracowali w grupach wyszukując z Internetu informacje na temat Wrześni, różnych dyscyplin sportowych, kolekcji samochodów oraz zainteresowań czytelniczych. Treści projektu rozbudziły ciekawość uczniów i zaktywizowały ich do wspólnej pracy. Na podsumowanie projektu zaprosiliśmy panią dyrektor , przybyli również rodzice, którzy aktywnie włączali się w wybrane działania projektu. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem obejrzeli dokonania projektu w formie multimedialnej , obejrzeli i wysłuchali teledysk. Uczniowie prezentowali również swoje wierszowane rymowanki. Wysłuchali również ciekawej wypowiedzi pani dyrektor „ co najbardziej lubi robić w wolnym czasie?”. Rodzice natomiast zachęcali swoje dzieci do rozwijania swoich zainteresowań. Realizatorki projektu są przekonane , że uczniowie dobrze znają wartości pasji i wiedzą dlaczego warto je mieć . Na zakończenie pani dyrektor wręczyła wszystkim realizatorom projektu pamiątkowe dyplomy, drobne nagrody, a rodzicom specjalne podziękowania. Wszyscy otrzymali gazetkę projektu.
Jakie są zainteresowania uczniów klasy VI ? Zapoznaj się z
prezentacją multimedialną.

'