strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

sala rehabilitacyjna

sala integracji sensorycznej

Sala doświadczania świata

gabinet zajęć korygujących wady mowy

sala edukacji wczesnoszkolnej

sala języka polskiego

sala matematyczna

sala fizyczno - geograficzna

sala muzyczna

Sala funkcjonowania w środowisku

biblioteka

Centrum multimedialne