strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

HISTORIA

KALENDARIUM

Zanim powstała szkoła, już w 1964 roku utworzono pierwszą łączoną klasę II-III specjalną przy Szkole Podstawowej Nr 1, a następnie przy Szkole Podstawowej Nr 3. Inicjatorkami, organizatorkami i nauczycielkami były panie Halina Bąbol i Janina Pacyńska.
W 1970 roku powstaje samodzielna jednostka - Szkoła Podstawowa Nr 4. Kierownictwo obejmuje pani Helena Pawlik, która nieprzerwanie pracuje do chwili obecnej.
Czwartego czerwca 1979 roku szkoła otrzymuje imię wybitnego wychowawcy i pedagoga Janusza Korczaka, a rok później sztandar, którego fundatorem jest zakład opiekuńczy Spółdzielnia Inwalidów Wiosna Ludów.
W początkach lat osiemdziesiątych tworzą się oddziały zawodowe i klasy życia. Z roku na rok wzrasta liczba uczniów kierowanych do szkoły, natomiast izb lekcyjnych jest tyle samo. Praca przebiega na dwóch zmianach. Dyrektor Helena Pawlik cały czas czyni starania o pozyskanie budynku po jednostce wojskowej. Wkłada w to wiele wysiłku i wreszcie w roku 1990, w dwudziestolecie istnienia szkoły, uzyskuje zgodę. W tym samym roku odchodzi na emeryturę, a nowym dyrektorem zostaje dotychczasowa wicedyrektor pani Teresa Podlipniak, która pełniła tę funkcję do końca sierpnia 2005r.
W roku szkolnym 1993/94 naukę w dwóch oddziałach wielozawodowych rozpoczynają absolwenci naszej szkoły podstawowej. Od tego roku datuje się powstanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Rok później stajemy się Zespołem Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka. Pierwszego września 1999 roku wchodzi w życie Reforma Edukacji, a wraz z nią tworzy się Gimnazjum. Organem prowadzącym staje się Powiat Wrzesiński, a organem nadzorującym Kuratorium Oświaty.
Od września 2005r. funkcję dyraktora szkoły pełni pani Ewa Kaczmarek


pierwszy budynek szkoły


poczet sztandarowy pod tablicą Patrona


ślubowanie


otwarcie gabinetu lekarskiego


otwarcie sali rehabilitacyjnej


otwarcie sali komputerowej

 • 01.09.1964 - Utworzenie pierwszej łączonej klasy II-III specjalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1.
 • 01.09.1970 - Powstanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w budynku-pawilonie przy ul. Armii Czerwonej 1. Kierownikiem szkoły zostaje mgr Helena Pawlik. Powstanie Spółdzielni Uczniowskiej "Przyjaciel" pod kierunkiem pani Genowefy Kulczak. Zawiązanie się Szkolnej Kasy Oszczędności z inicjatywy pani Haliny Bąbol. Działalność rozpoczyna Szkolne Koło PCK.
 • 01.09.1972 - Powołanie drużyny harcerskiej "Nieprzetartego Szlaku" z drużynową panią Teresą Podlipniak.
 • 1972/1973 - Nauczycielka pani Krystyna Frąckowiak komponuje hymn szkoły.
 • 1975-1978 - Modernizacja budynku szkolnego.
 • 04.1979 - Odsłonięcie tablicy-płaskorzeźby Janusza Korczaka wykonanej przez artystkę rzeźbiarz Annę Krzymańską ufundowanej przez Spółdzielnię Inwalidów Wiosna Ludów.
 • 04.06.1979 - Uroczystość nadania szkole imienia Janusza Korczaka z udziałem władz oświatowych i partyjnych.
 • 04.06.1980 - Ogłoszenie daty 04.06. jako Święta Patrona Szkoły.
 • 01.09.1980 - Wręczenie szkole sztandaru, którego fundatorem jest Spółdzielnia Inwalidów Wiosna Ludów.
 • 13.12.1981 - Praca zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej do
 • 22.07.1983 w okresie stanu wojennego.
 • 24.06.1983 - Pożegnanie pierwszych absolwentów szkoły zawodowej.
 • 01.09.1986 - Szkoła przechodzi pod bezpośredni nadzór Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu.
 • 02.1987 - Modernizacja pracowni technicznej, wyposażenie w nowoczesny sprzęt.
 • 14.10.1988 - Wyróżnienie zakładu opiekuńczego Spółdzielni Inwalidów Wiosna Ludów Odznaką Honorową "Za zasługi dla oświaty".
 • 01.09.1990 - Powrót nauki religii w szkole.
 • 10.10.1990 - Uroczystość 20-lecia szkoły.
 • 31.03.1991 - Odejście na emeryturę dyrektora mgr Heleny Pawlik.
 • 19.06.1991- Dyrektorem szkoły zostaje dotychczasowa wicedyrektor mgr Teresa Podlipniak.
 • 16,17,18.09.1991 - Przeprowadzka do nowego budynku przy ul. Batorego 8.
 • 01.09.1993 - Utworzenie dwóch oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
 • 03.1993 - Powstaje szkolna gazetka "Szkolniak" z inicjatywy nauczycielek: Magdaleny Banaszak, Lidii Maciejewskiej i Anny Owockiej.
 • 06.12.1993 - Otwarcie gabinetu lekarskiego. Fundatorem sprzętu jest Spółdzielnia Inwalidów Wiosna Ludów.
 • 01.09.1994 - Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka.
 • 17.11.1995 - Uroczystość 25-lecia szkoły.
 • 26.05- 08.06.1997 - Pierwszy obóz rehabilitacyjny w Jarosławcu uczniów naszej szkoły.
 • 01.06.1998 - Obchody Dnia Dziecka w integracji ze Szkołą Podstawową z Gutowa Małego.
 • 00.12.1998 - Otwarcie sali rehabilitacyjnej.
 • 1999 - Remont szkoły, modernizacja izb lekcyjnych, wymiana okien, wymalowanie budynku z zewnątrz.
 • 01.09.1999 - Powstaje gimnazjum przy Zespole Szkół Specjalnych.
 • 06.12.1999 - I Turniej Mikołajkowy Szkół Specjalnych.
 • 10.10.2000 - Otwarcie pracowni informatycznej z udziałem starosty.
 • 14.12.2000 - Uroczystość 30-lecia szkoły.
 • 31.08.2005 - Odejście na emeryturę dyraktora mgr Teresy Podlipniak.
 • 01.09.2005r. - Dyrektorem szkoły zostaje mgr Ewa Kaczmarek.
 • 20.0.2007 - Otwarcie Centrum Multimedialnego w bibliotece szkolnej
 • 20.04.2008 - Otwarcie Sali Doświadczania Świata
 • 19.11.2008- Szkoła otrzymuje autobus przystosowany do przewozu niepełnosprawnych

PRACOWNICY SZKOŁY

NAUCZYCIELE
1970 - 1991 mgr Helena Pawlik pierwsza dyrektor szkoły
+1970 - 1976 Halina Bąbol
1970 - 1981 mgr Bożena Kreczko
1970 - 1986 Genowefa Kulczak
+1970 - 1971 Janina Pacyńska
1970 - 1982 i 1994 -2007 Bogusław Rylski
+1970 - 1990 Anna Szeflińska
1971 - 1972 mgr Bogumiła Marciniak
1972 - 2005 mgr Teresa Podlipniak-dyrektor szkoły
1972 - 2002 mgr Emilia Grząbka
1972 - 1973 Krystyna Frąckowiak
1972 - 1975 Irena Pietrowska
1973 - 1985 mgr Marianna Antczak
1975 - 1987 Stefania Krupska
+1977 - 1981 i 1990 - 1992 mgr Stanisław Pawlik
1979 - 2007 mgr Iwona Brzęcka
+1980 - 2015 mgr Longina Liman - Dankowska
1981 - 1982 mgr Aldona Jaśniewicz
+1981 - 1983 Henryk Metler
1982 - 2008 mgr Teresa Kempiak
1982 - 1986 mgr Edmund Antczak
1983 - mgr Dorota Drela
1983 - 1984 i 1986 - mgr Jerzy Marosz
1984 - 1989 mgr Danuta Grodzka
+1984 - 1989 mgr Maria Kuchnowska
1984 - 2014 mgr Elżbieta Kruszewska
+1985 - 2006 mgr Maria Jędrzejak-wicedyrektor szkoły
1985 - 2006 mgr Lidia Maciejewska-wicedyrektor szkoły
1986 - 1990 i 1997 - 1999 mgr Edward Biliński
1987 - 2008 mgr Anna Pawlik
1988 - 2017mgr Magdalena Janiak
1989 - mgr Hanna Ludwiczak
1989 - 1995 i 1996 - 1997 Irena Nowicka
1990 - 2018 mgr Ewa Zakrzewska
1990 - 1992 Janina Dopierała
1991 - 1993 mgr Jarosław Grępka
1991 - mgr Justyna Pilarska
1991 - 1992 Dariusz Stefaniak
1991 - 2000 mgr Małgorzata Szuman
1991 - mgr inż. Elżbieta Szymkowiak
1991 - mgr Anna Kulczyńska
1991 - mgr Magdalena Banaszak
1991 - 1992 mgr Ewa Bukowska
1991 - 1992 Lucyna Wachowiak
1991 - 1992 mgr Wanda Zimna
1991 - 1992 mgr Eugeniusz Ciesielski
1991 - 1992 mgr Zbigniew Ciesielski
1992 - 1994 Małgorzata Depczyńska
1992 - 1993 Elżbieta Kempiak
1992 -2012 mgr Bogumiła Kubiak
1992 - mgr Beata Szpojda
1992 - mgr Grzegorz Czyż
1992 - mgr Magdalena Grandke
1992 - mgr Ewa Kaczmarek - dyrektor szkoły
1992 - 1994 mgr Grażyna Kobus - Jędrzejewska
1992 - mgr Elżbieta Kołtuniak - Kierzek - wicedyrektor szkoły
1992 - 1994 Grzegorz Stachura
1992 - 2019 Bernadeta Dłoniak
1992 - mgr Beata Tomaszewska
1992 - 1997 mgr Anna-Maria Miller
1992 - mgr Marlena Koniuk
1994 - mgr Hanna Szymkowska
1994 - mgr Krystyna Mikołajczyk
1994 - mgr Krzysztof Ławniczak
1994 - mgr Jan Urbaniak
1994 - 2005 mgr Zbigniew Pawłowski
1996 - 1997 mgr Jolanta Turek
1997 - mgr Olga Sierecka - Nawrocka
1997 - mgr Marzena Szymkowiak
1998 - 1999 mgr Ewa Tomaszewska - Jawgiel
1998 - 1999 mgr Artur Kowalski
2000 - mgr Karolina Przysiuda
2000 - mgr Agnieszka Szulc
2001 - 2017 mgr Aleksander Stachowiak
2001 - mgr Edyta Kluczyńska
2001 - mgr Aleksandra Tutak
2002 - mgr Dariusz Szulc
2002 - mgr Ewa Górniak
2003 - mgr Bartosz Myszkiewicz
2004 - mgr Maria Olejniczak
2005 - mgr Zofia Andrzejczak - Tomys
2005 - mgr Marta Hedrych - Rosalska
2005 - 2019 mgr Maria Bigosińska - Kubiak
2005 - mgr Arleta Chudzikowska
2005 -2017 mgr Agnieszka Pawlik
2006 - mgr Magdalena Witkowska
2006 - mgr Dorota Narożna
2006 - mgr Renata Jakubowska
2006 - mgr Ewa Górczyńska
2008 - mgr Karolina Marciniak - Dominik
2010 - mgr Anna Stanisławczyk
2019 - mgr Małgorzata Słoma
2019 - mgr Kinga Lonka
2019 - mgr Anna Osińska
2019 - dr Magdalena Zając - wicedyrektor szkoły

PSYCHOLODZY
1970 - 1972 mgr Stefania Nożewska
1972 - 1973 mgr Krystyna Szambelan
1973 - 2004 mgr Mirosława Grzegorek
2004 - 2005 mgr Sylwia Sawicka
2005 - 2019 mgr Urszula Opic - Piasecka
2019 - mgr Karolina Staszewska

PEDAGODZY
1991 - 2003 mgr Helena Pawlik
1997 - 2003 mgr Bogdan Sieradzki
2003 - mgr Krystyna Mikołajczak

SEKRETARKI
1975 - 1976 Elżbieta Wronikowska
1976 - 1977 Alicja Andrzejewska
1977 - 1978 Elżbieta Bacharewicz
1978 - 2003 Kazimiera Tomaszewska
2004 - Joanna Polańska

KSIĘGOWE
1999 - 31.07.1999 Maria Saternus
1999 - 2005 Barbara Szumna

PIELĘGNIARKI
1992 - Iwona Orwat

PRACOWNICY OBSŁUGI
1970 - 1992 Bożena Kinel
1972 - 1973 Aleksandra Olejnik
1973 - 1978 Anna Przybysz
1978 - 1981 Zofia Woźniak
1981 - 1983 Zdzisława Kajdan
1983 - 1984 Grażyna Białożyńska
1984 - 1988 Barbara Kaźmierczak
1988 - 1991 Danuta Kałużna
1991 - 2008 Danuta Górniak
1991 - 2011 Wojciech Sobczak
1991 - 2010 Mariola Orzechowska
1992 - 2008 Henryka Sadyś
1992 - 2018Alicja Brzezińska
1994 - 1996 Monika Kempiak
1996 - 2000 Magdalena Sznura
2000 - 2002 Róża Sobucka
2005 - 2008 Karolina Marciniak
2006 - 2018 Agnieszka Pacocha
2008- Krystyna Rzymowska
2009 - Paulina Łukowska
2010 - Lidia Szarzyńska
2011 - 2017 Mariusz Kozielski
2018 - Wiesław Zdajewski
2018 - Anna Statuch
2018 - Marlena Fogt
2019 - Barbara Nowaczyk
2019 - Katarzyna Brzezińska

KIEROWCY
2008 - Grzegorz Walkowski