strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Egzaminy na kartę rowerową - podsumowanie projektu "Bezpiecznie rowerem na drodze"

Uczniowie klas 4,5,6 SP w miesiącach :od października do maja be, szkolnego brali udział w zajęciach i warsztatach szkoleniowych, których celem było wyuczenie i nabycie postawy bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach. Zajęcia prowadzono podczas lekcji wychowawczych, plastyki, techniki i na zajęciach pozalekcyjnych. Dodatkowo zorganizowano dla uczniów warsztaty szkoleniowe, w formie spotkań z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej.
Co było tematem tych spotkań możesz przeczytać klikając w poniższe linki:
http://www.zss.wrzesnia.powiat.pl/pck/ak121415.htm
http://www.zss.wrzesnia.powiat.pl/pck/ak131415.htm
Aż w maju przyszedł czas na sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności, czas na przystąpienie do egzaminów na kartę rowerową.
Egzamin składał się z dwóch części:
1/ teoretycznej - przepisy ruchu drogowego
2/ praktycznej - umiejętności jazdy rowerem z zachowaniem przepisów drogowych.
W cześci teoretycznej najwięcej punktów z testu sprawdzajacego uzyskali: Weronika Gibowska z klasy 4, Piotr Grzemski , Oskar Dembiński z klasy 6 oraz Magdalena Kucza z klasy 5., Dwoje uczniów nie zaliczyło testów i ta para będzie mogła przystąpić do egzaminu dopiero za rok.
Wszyscy uczniowie, którzy zaliczyli egzamin teoretyczny przystąpili do egzaminu praktycznego.
Egzamin ten odbył się pod nadzorem przedstawiciela Policji we wrzesińskim miasteczku rowerowym na Lipówce. Wszystkim przystępującym do tego egzaminu uczniom udało się go zaliczyć. W tej części najlepszymi okazali się: Bartosz Szuba, Weronika Gibowska i Dominik Chołuj.
Wszystkim serdecznie gratulujemy !
Karty rowerowe zostaną wręczone wraz ze świadectwami przez panią dyrektor.
Po zakończeniu egzaminu praktycznego na kartę rowerową uczniowie mogli zweryfikować swoją wiedzę z udzielania pierwszej pomocy.

Zapraszamy na fotoreportaż.....