strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Ratujemy i uczymy ratować

Uczniowie klasy I-III zrealizowali projekt z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który był organizowanych w ramach Programu Edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować. Przeszli przeszkolenie z zakresu sprawdzania przytomności, wzywania pomocy, sprawdzania oddechu, poznali numery alarmowe oraz nauczyli się układać osobę nieprzytomna w pozycji bezpiecznej. Ćwiczyli czynności wykonywane podczas resuscytacji krążeniowo- oddechowe: oddechy ratownicze
i uciskanie klatki piersiowej. Zapoznali się z zawartością apteczki oraz ćwiczyli zakładanie opatrunków osobie poszkodowanej. Sprawdzili swoje umiejętności ratownicze podczas „Biegu po życie”,
w którym mieli okazje ćwiczyć razem z młodzieżowa grupą SIM PCK. Z rąk pani dyrektor otrzymali dyplomy oraz certyfikaty ukończenia kursu pierwszej pomocy. Projekt realizowali pod okiem pań: Magdaleny Grandke, Magdaleny Witkowskiej oraz Krystyny Mikołajczyk.