strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Pokazy chemiczne

Pokazy doświadczeń chemicznych na Uniwersytecie im.A. Mickiewicza w Poznaniu - 22 kwietnia 2016 r. Uczniowie Gimnazjum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod opieką pań D.Narożnej i E. Szymkowiak wzięli udział w pokazach doświadczeń chemicznych, które przeprowadzili dr P. Jagodziński oraz dr R. Wolski. Ogólne hasło tego- rocznych zajęć to: Uczenie się przez odkrywanie praw przyrody. Obejrzeliśmy wybuchowe reakcje z fosforem, chemicz- ne tornado, reakcje chemiczne magnezu z parą wodną, otrzymywanie poliuretanów.