strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Podsumowanie projektu
"Zanim podejmiesz decyzje zawodowe"

Uczniowie klasy III gimnazjum pod okiem wychowawcy oraz pedagoga szkolnego przez cały rok przygotowywali się do podjęcia trafnej decyzji zawodowej. Na zajęciach warsztatowych uczyli się rozpoznawać swoje umiejętności i możliwości, ćwiczyli umiejętności dokonywania wyborów oraz podejmowania decyzji. Zdobywali wiedze o wymarzonych zawodach, zapoznali się z wymaganiami psychofizycznymi jakie stawiają różne zawody przed kandydatem. Analizowali zmieniający się rynek pracy. Podsumowaniem projektu były wycieczki zawodoznawcze do Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej oraz Zakładu Tapicersko- Stolarskiego pana Jacka Dobrzyńskiego. Na wycieczkach młodzież miała okazję obserwować bezpośrednio czynności jakie wykonuje się w zawodach: elektromechanik, elektryk, operator obrabiarek skrawających, stolarz, tapicer.

Oto fotorelacja z wycieczki do stolarni.