strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Szkolny konkurs plastyczny - wrzesińskie legendy

19 maja br. nastąpiło podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego „ Wrzesińskie legendy”. W konkursie ,zorganizowanym przez nauczycielkę plastyki wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej. Laureatów wyłoniło, kierując się wrażeniami plastycznymi (prace w tym momencie były anonimowe) dwuosobowe jury w osobach: pani dyrektor i jej zastępczyni.
I tak...
1 miejsce zdobył uczeń klasy 5 Andrzej Suchodomski
2 miejsce przypadło uczniowi klasy 6 Adamowi Dankowskiemu
3 miejsce przyznano uczennicy klasy 5 Mai Konieczce
Ponadto komisja wyróżniła 2 prace:
uczniów klasy 4 – Kamila Gondeckiego i Dawida Ursińskiego .
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, ufundowane przez organizatora i Starostwo Powiatowe. Wręczenia na forum szkoły dokonała dyrektor szkoły Ewa Kaczmarek.
Uczniowie pod kierunkiem organizatorki konkursu, opracowali teksty legend, dołączając do każdej odpowiednie ilustracje( prace uczniów, które wpłynęły na konkurs), tworząc w ten sposób portfolio ze zbiorem legend wrzesińskich. Pracę przekazano do biblioteki szkolnej.
Konkurs plastyczny stanowi integralna częścią projektu edukacyjnego „Wrzesińskie legendy”, przeprowadzonego dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej przez nauczycielki : języka polskiego Hannę Szymkowską, plastyki Dorotę Drelę i bibliotekarkę szkolną Ewę Górczyńską.