strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Cisza, która uczy

„Nie ma niczego w umyśle, czego najpierw nie było w zmysłach” – to stwierdzenie Marii Montessori przyświecało spotkaniu uczniów kl. VI u.u. i II PdP. Podczas zajęć odwołujących się do koncepcji „lekcji ciszy” wprowadzonej przez Marię Montessori, uczniowie uważnie słuchali, patrzyli, dotykali oraz koncentrowali uwagę na poszczególnych elementach zajęć, które dotyczyły bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

Życzymy wszystkim uczniom udanego wypoczynku!!