strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 


Lekcja chemii w Oczyszczalni Ścieków we Wrześni

W dniu 5 czerwca 2017 r uczniowie klasy pierwszej gimnazjum wraz z panią E. Szymkowiak wzięli udział w lekcji chemii w terenie. Zapoznali się z metodami oczyszczania ścieków: mechaniczną, biologiczną oraz chemiczną. Po obiekcie oprowadził Nas Pan Dyspozytor, który bardzo ciekawie opowiadał o zanieczyszczeniach wody i metodach jej uzdatniania oraz oczyszczania, jak również powrotu oczyszczonej wody do środowiska - Wrześnicy.